Kaip suderinti biurokratų įpročius ir kultūrininkų pasiekimus

Ką tik nu­šur­mu­lia­vo mies­to šven­tė, iš­kil­min­gai pa­gerb­ti Aly­tui nu­si­pel­nę žmo­nės, iš­da­ly­tos kul­tū­ros pre­mi­jos, tei­kia­mos nuo 1991 me­tų. Gau­sia­me lau­re­a­tų bū­ry­je – daug gar­bių kul­tū­ros, me­no žmo­nių. Nors ir kiek po­strin­gau­tu­me apie at­si­tik­ti­nu­mo ar lai­min­go ap­lin­ky­bių su­ta­pi­mo as­pek­tus pa­na­šiuo­se ap­do­va­no­ji­muo­se, R.Pet­ke­vi­čie­nės šia­me bū­ry­je nė­ra. O bu­vo taip: prieš ket­ve­rius me­tus, 2010-ųjų bir­že­lio 2 die­ną, Aly­taus mies­to... Skaityti toliau →

NETEKTIS

Netekome Netekome RASOS PETKEVIČIENĖS (1953 - 2013) nuolatinės mūsų tinklapio korespondentės, intelektualios mąstytojos, gražios vidumi ir išore, lietuvybės ir demokratijos puoselėtojos, visad principingos svarbiuose  gyvenimiškuose pastebėjimuose ar vertinimuose. ę ir Aušrą, vyrą dailininką Alvydą Petkevičių ir artimuosius Nuoširdžiai užjaučiame dukras: Birutę ir Aušrą, vyrą dailininką Alvydą Petkevičių ir artimuosius Rasos Petkevičienės straipsniai glūkoiduose Plačiau apie Rasą... Skaityti toliau →

Labai asmeniškas Tėvynės skaudėjimas

''Gintai, siunčiu Tau vieną tekstą. Jį rašiau Lietuvos Nepriklausomybės 20-mečiui. Gal jis kartais įneš aiškumo, kodėl ir kas mus kartais "bado" Glūkoidų debatuose. Mūsų skirtingos nepažintos patirtys verčia mus atsidurti skirtingose barikadų pusėse. Priedo dar pridedu (dėl autentikos) mūsų šeimos relikviją  - Močiutės laišką nuo Laptevų - Rasa'' RASA PETKEVIČIENĖ Nesu aktyvi patriotinių akcijų dalyvė, nebuvau... Skaityti toliau →

Medžioklė rojaus slėny, arba Poezijos skaitymas išskridus jos Paukštei

RASA PETKEVIČIENĖ Ant plastmasinės neskoningai juodai pilkšvos knygos pakylėlės -  „ Vėjas rugiuos“. (Strielkūnas J. Vėjas rugiuos, V.: Vaga, 1971). Šia, mažo formato , kuklia, skaitytojų  nualinta ir per stebuklą po senosios bibliotekos potvynių išlikusia knygele, į 2010 metų „Poezijos pavasarį“ sugrįžta  poetas Jonas Strielkūnas. Netrukus Jis prabils savo gero bičiulio, nepakeičiamo poetų palydovo, Juozo... Skaityti toliau →

Create a website or blog at WordPress.com | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑