Apie birželio suklimą 1941. Mintys Vasario 16-tosios proga

Mūsų nenuilstanti visuomenės veikėja, plačių pažiūrų ir miesto istorinių taškų išsaugojimo puoselėtoja ALDONA MARCINKEVIČIENĖ prieš N.Metus atsiuntė žinutę glūkoidams: "Sveiki, transliuojama vertinga paskaita, kurioje daug kalbama ir apie a.a. Vytautą Bulvičių bei jo veiklą. Gal žiūrit? Vidmanto Valiušaičio paskaita - diskusija: 1941 birželio sukilimas." Kaip nepažiūrėti ir nepagilinti  istorijos žinių. Be to laida betarpiškai susijusi... Skaityti toliau →

Miesto sodas, tai facebookas. Gyvai!

Ini­cia­ty­vi­nės Mies­to so­do at­gai­vi­ni­mo gru­pės vadas Li­nas Jakš­to­nis atrado, jog  glūkoidams susiburti kartą metuose visuotinai jau įprastas reiškinys, bet kad tie patys glūkoidai ir jiems prijaučiantys susiburia Miesto sodui paremti, yra žavu, priimtina ir istorija to nepamirš.  Lokalinėje spaudoje renginys nušviestas plačiai ir detaliai, todėl mes tik pateiksim savo įžvalgas trumpai, konkrečiai ir kviesime pažiūrėti... Skaityti toliau →

Pasiskaitymas apie glūkoidą, kuris ir Visorių parke – glūkoidas

ALDONA MARCINKEVIČIENĖ Siunčiu ramiam ir ypač maloniam pasiskaitymui skirto straipsnio nuorodą apie mūsų visų mylimą ir laukiamą glūkoidą, kuris ir vilniečiams Visorių parke pažįstamas kaip žalias žmogiukas su ypatingai jautria ir ne mažiau žalia širdimi. Perfrazuojant žinomą sakinį, galima sušukti, kad glūkoidas ir  Visoriuose - glūkoidas. VISUR. Birutės Vyšniauskaitės rašinys Lietuvos Ryte: ''Vizorių miškas kompozitoriui... Skaityti toliau →

Create a website or blog at WordPress.com | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑