Atviras laiškas Igoriui

Vytautas Pavilonis daug prisidėjęs prie vyresnės kartos muzmenų Alytuje veiklos, šį kartą išsako savo pilietines pažiūras į masinę isteriją – kaip Lietuvoje blogai, kas už to slypi ir kiek mes patys pažeidžiami, kurdami savo asmeninę pasulėžiūrą. Vis prisimenu 1990 metus ir vėliau, kai Vyt. Lansbergis buvo viskuo kaltas. Tiesiog kaltas ir taškas. Praėjo 20 metų ir net politiniai oponentai apie profesorių atsiliepia pagarbiai. Šiandien ši dainelė vėl topuose, tik priedainis kitas: viskuo kaltas Kubilius. Arba Europos Sąjunga. Jei ne Europos pinigai šiuo sunkmečiu, Lietuvai būtų ne krizė, o krachas. Bet skaitykite Vyto straipsnį, kurį jis pavadino atviru laišku Igoriui. Lai diskusija tęsiasi. Linkime daug korektiškų komentarų.

V. VYTAUTAS PAVILONIS

“Propaganda šiuolaikiniai “visuomenės performuotajai“ naudoja diegdami savas doktrinas ir neigdami visas kitas. Sėkmingiausiai veikia apleliuojant į neapykantą, ekonominius sunkumus (krizes). Ji yra bet kokio sąžiningo švietimo ir informacijos antitezė. Kad galėtų kuo efektyviau veikti, jai reikia „cenzūros“. Apie tai rašo savo komentare „Jurga“. Informacinėje erdvėje propaganda mobilizuoja visas priemones – internetą, spausdintas, žodines, menines ir vizualines (priklausomai nuo populiarumo) – maksimaliai efektyviai skelbia savo “tiesas“.

„Mes gyvenam stebuklingoj šaly. Visas pasaulis mums pavydi! Tai mes eksportuojam į Baltarusiją demokratiją, o importuojam pigų benziną. Tai mūsų politikai spjauna į Rusijos pusę, smagiai užsitraukdami kontrabandinę cigaretę iš Kaliningrado,“ – rašo Igoris. Kas tie mes..?

Taip manipuliuojama auditorijos pripažįstamais dalykais, kad juos galima būtų panaudoti saviems tikslams (transfuzija). Šiuo atveju turime ne pavienius ligonius, o visą visuomenę, kuriai bandoma įkalti kaip taisyklę, ištrinant visą kitą svarbią šalies informaciją (ypač – istorinę, įvadą). Naiviai mąstant, gali būti, kad ponas Igoris nežino, kad apmulkinti ar “idealistiniai“ socialistėliai iš darbo žmonių ar studentų yra tik “patrankų maistas“, tik prieš kapitalistus nuolat burnojančios marionetės — lėlės, šokdinamos tarptautinių didžturčių ir gudragalvių iš regnum.ru. Pirmieji “didžiojo melo“ pradininkai buvo bolševikai. Leninas, remdamasis Plechanovu, skyrė valdžioje esančius propagandininkus, kurie kūrė strategiją, ir žemesnio lygio agitatorius, kurie ją įgyvendindavo. Naciai irgi greit išmoko šio “agitpropo“, kurią naudojo pagal penkias taisykles:

1. Supaprastinimo taisykle: visus duomenis supaprastinti iki gero ir blogo, draugo ir priešo antitezės.

2. Sudarkymo taisykle: diskredituoti opoziciją atviru šmeižtu ir parodijomis.

3. Transfuzijos taisykle: taip manipuliuoti auditorijos pripažįstamais dalykais, kad juos galima būtų panaudoti saviems tikslams.

4. Vieningumo taisykle: savo požiūrį pateikti taip, kad atrodytu jog tai visu teisingai mąstančių žmonių nuomonė, abejojančius spausti pakeisti nuomonę, apeliuojant į žymių žmonių pasisakymus, naudojant visuomenės spaudimą ir panaudojant “psichologini užterštumą“.

5. Orkestravimo taisykle: begalinis to paties kartojimas visokiais variantais, įvairiais deriniais ir įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis.

Stabilioje ir klestinčioje visuomenėje ganėtinai sunku paveikti masių psichiką, informacinių karų organizatoriams telieka vienas kelias: jei šalyje nėra chaoso, vadinasi, jį reikia sukelti. Komunistų forumuose bei naujienų portalų komentaruose dažnai Lietuva yra juodinama. Viso šito galima ir nepastebėti, tačiau į tai galima pažvelgti iš kitos pusės. Šovinistas rusofilas ar komunistas (be tautybės) tvirtai sakys: kaltas V. Landsbergis. Taškas. Ne kalti Rusijos imperijos veiksmai, ne kalti komunizmo-socializmo ekonomikos nepasisekimai. Nepavykęs eksperimentas su gyvais ir jau nebegyvais žmonėmis. Kaltas tik Landsbergis ir Lietuvos žmonių siekis būti šeimininkais savo šalyje. Mano manymu, taip yra pabėgama nuo rusiškojo imperializmo ir socializmo trūkumų, bandant juos maskuoti Lietuvos nepasiekimais. Rytų specialiosios tarnybos, agitpropo specialistai tai vertina, kaip didžiausią laimėjimą Lietuvoje.

Juk „virkaujantys“ patys nieko nepadarė, kad būtų geriau Lietuvoje. Tik keikė Lietuvos valdžią bei Lietuvą kaip tokią šalį, jos laisvę ir kitus dalykus. Neva tai nereikalingi dalykai. Tik Rusija gali būti laisva ir stipri, kitiems tai kažkodėl nebūtina. Toje pačioje Rusijoje kaltina Jelciną, bet ne komunistus. Lietuvoje kaltina Landsbergį, bet ne komunistus. Po to tuos pačius komunistus renka į valdžią ir vėl kaltina Landsbergį-konservatorius, dabar dar A.Kubilių.

Klausimas: ar rusofilai bei sovietofilai yra pavojingi valstybei? Nes savo veiksmais sudaro galimybes degradacijai. Be to tūkstančiai sovietinių ruskelių tapo tiesiog ruskeliais, kuriems ta laisvė ir nepriklausomybė kaip šuniui penkta koja. Jiems nereikėjo nei laisvės, nei nepriklausomybės, tik socializmo (pašalpų), balalaikų, rusiškų dainų bei vodkės. Tenka tik apgailestauti, kuomet žmonės kritikuoja ne objektyviai tą patį Landsbergį, bet tik kaip idėją, kaip laisvės simbolį. Tie patys žmonės nekritikuoja Brazausko, ji išrenka netgi keltis kartus, tie patys žmonės nekritikuoja Rusijos, jos veiklos, buvusias kolonijas energetinių resursų kainų išbandymais. Man tokie žmonės primena tuos pačius ruskelius savo šalyje, kuomet miegodami ir laukdami kažko, prisišaukia problemų – nusikaltėliai valdžioje daro bet ką, o žmonės apačioje maitinasi kaulais ir pažadais. Ar ne tas pats Lietuvoje? Juk ne tam tiek metų ugdė sovietinius žmones – kiek iš jų tapo lietuviais, o kiek ir liko tais pačiais sovietiniais žmonėmis? Kiek iš jų tapo rusofilais, Rusijos draugais? Jie nesieja ir nesies save su Lietuva, su Europa, su Europos Sąjunga bei NATO. Jiems JAV ir liks priešas (nors mielai naudojasi kapitalistų sukurtais produktais), o kartu ir Lietuvos politikai, kovoję už laisvės idėją.

Mes galime išimti Landsbergį iš istorijos, bet laisvė vis tiek būtų atėjusi. Nes griuvo, imperija (superderžava) krachą patyrė iš vidaus, be jokio šūvio iš NATO. Tik klausimas: ką tada kaltintų rusofilai ir sovietofilai? Vis tiek rastų atpirkimo ožį, kam suversti visas problemas. Galbūt tai būtų Kovo 11 dienos nepriklausomybės idėjos šalininkai? Galbūt nacionalistai lietuviai? Kuriems Rusija ne motina. Manau, kad tam tikras sluoksnis gyventojų yra pavojingi dėl to, kad jie niekada netaps normaliais piliečiais. Jie iki gyvenimo pabaigos liks rusofilais -mankurtais, kovojančiais su Lietuvos valstybės politikais (dešiniaisiais).

Kaip rodo įvykiai Gruzijoje, pagrindinis mūsų dienų europiečio ir mūsų dienų ruso mentaliteto skirtumas yra tai, kad pirmasis išdidžiai jaučiasi save identifikuodamas su vidutiniu piliečiu, nepamiršdamas nacionalinio pasididžiavimo. Tačiau kas tai yra “prancūziškas išdidumas“ arba “vokiškas išdidumas“. Iki 1945 metų vokiečiai didžiavosi, kad teutonų batai galėjo trypti Amsterdamo ir Briuselio gatves. Prancūzai didžiavosi savo Afrikos ir Azijos kolonijomis, o britai – imperija, kurioje niekada nenusileidžia saulė.

Bet XX amžiaus 6-ąjį ir 7-ąjį dešimtmetį šiuolaikinės Europos valstybės ėmė suprasti, kad nacionalinis pasididžiavimas kyla ne iš svetimos šalies okupacijos, bet iš kūrybinio dinamiškumo, sugebėjimo sukurti klestinčią visuomenę kuo didesniam skaičiui savo piliečių nacionalinėje teritorijoje. Kai kas gali prieštarauti, kad kai kurios socialinės programos, pavyzdžiui, Prancūzijos atostogų politika, Vokietijos darbo įstatymai arba Švedijos sveikatos apsaugos sistema, nuėjo kiek per toli, tačiau niekas negali paneigti, kad tose valstybėse didžioji dalis žmonių yra patenkinta gyvenimu ir neturi noro veržtis į kaimynų šalį dėl “nacionalinio pasididžiavimo“. Tačiau net XXI amžiuje to negalima pasakyt apie Rusiją, kurioje ir toliau nacionalinis pasididžiavimas siejamas su brutaliu dominavimu gretimose valstybėse. Jis pasireiškia ir rusų kareivių žygiavimu per Gruziją, ir kiek subtilesne forma Ukrainoje, Baltarusijoje kuriai ėmus atvirai flirtuoti su Vakarais, Rusija griebėsi energetinės politikos, šantažo. Aktyvuodama visokio plauko rezervistus, įtakos agentėlius.

Ar Rusija kada nors vykdė savo įsipareigojimus/sutartis? Komentarai internetiniuose portaluose, kuomet puolama motulė Rusija turi kitokią nuomonę. Jie mano, kad kalta Lietuva ir jos gyventojai nukentėję nuo Rusijos imperijos teroro yra paprasčiausi niekšai, jei prašo žalos atlyginimo. Jei tave ar tavo šeimą vežė į Sibirą – tu pats kaltas. Jei tave Sausio 13 dieną traiškė rusų tankas – tu pats kaltas. Žinoma, galima pagalvoti, jog tai Lietuvos Seimo provokacijos: suprask, žmogau motulė Rusija niekada neatlygins niekam žalos. Provokuoja vargšę ir skurdžią šalį… Tuo tarpu motulės Rusijos garbintojai nerimsta ir visada išlieka ištikimi Imperijai. Tai tarsi mažyčiai Imperijos vienetukai, kurie sudaro tą bendrą pilką masę, kurią jau daugiau nei 400 metų kontroliuoja iš Kremliaus. Jei kaltas – tai bet kas, tik ne Rusijos imperija. Kažkada matai Sovietų Rusija ne okupavo, bet aneksavo Lietuvą. Tebūnie, nors ir pati Lietuva “pasiprašė”. Tačiau esmė čia slypi kitur. Turim akivaizdžius faktus – buvo 50 metų kuriamas “komunizmas”. Nepavyko – ką padarysi. Milijonai liko be darbų, milijonai sužlugdytų žmonių. Kas kaltas? Niekas arba Landsbergis su konservatoriais. Sausio 13 d. važinėjo rusų-sovietiniai tankai ir šaudė žmones Vilniuje. Kas kaltas? Niekas arba pati Lietuva su konservatoriais.

Tuo ir skiriasi Rusijos garbintojai nuo Vakarų Europos piliečių. Pastariesiems rūpi žmogaus teisės, jiems svarbu, kad būtų europietiška tvarka ir kokybė gyvenime. Rusijos imperijoje svarbu yra imperija, o žmogus – niekingas vienetas, sudarantis tą jau anksčiau minėtą pilką masę. Bet kodėl taip žmonės komentaruose gina savo motulę Rusiją? Todėl, kad šiems žmonėms Lietuva, Estija, Latvija niekada netapo Tėvynėmis. Tėvynė buvo, yra ir išliks Rusijos imperija. Kurios nusikaltimai negali būti įvertinti. Tarp garbintojų juk daug praradusių viltį savo šalimi, nemokančių valdyti padėties, galvojančių, kad kažkas kitas turi pasirūpinti ateitimi, tik ne jie patys (išugdytas kazarminis mąstymas). Tai atviri rusofilai, garbinantys Rusijos imperiją.

Keista, kuomet užsimini apie žmogaus teises, kad Sausio 13 d. nukentėję žmonės turėjo savo teises, savo gyvenimus, kodėl taip aršiai sutinkamas pasipriešinimas? Nes Imperija mokė 400 metų ir išmokė vergus nemaištauti, ginti savo motiną Rusiją. Tu negali būti jai kritiškas, blogas. Turi aukotis dėl caro, Stalino, Putino ar dar kokio bandito. Garbintojas yra aklai fanatiškas, kaip ir religiniai fanatikai Pakistane, Afganistane, kurie sprogdinasi, kad tik sužalotų kitus. Taip ir Lietuvoje gyvenantys Rusijos imperijos garbintojai darys bet ką, kad tik Rusijos prestižas ir garbė būtų apginti. Jei gali nutylėti apie padarytus nusikaltimus – nutylėk. Neerzink motulės Rusijos.

Suprask, kad dujas ir nafta tu gauni tik iš malonės. Jie pamiršta, kad viskas, net ir nafta bei dujos, yra perkama už Rusijai arachi reikalingus dolerius. Daugiau nieko ta šalis negali pasiūlyti pasaulinei rinkai. Neperkamos tik vertybės ir žmogaus teisės bei laisvės. Rusijos imperija neprisiima savo padarytų nusikaltimų, nepavykusių eksperimentų su žmonėmis, žudynių, trėmimų. Savus žmones milijonais žudė, kitus irgi, bet kaltų nebūna ir nebus.


30 komentarų “Atviras laiškas Igoriui

Pridėti Jūsų

 1. Oho – “snogšibatelnas“ straipsnis! Tokio lygio publikacijos dar nebuvo glūkoiduose. Ačiū Autoriui. Be komentarų!

  Patinka

 2. Tai laiskas ne Igoriui jis nesupras jo izvelgs tik ironija ir ieskos piktesniu gudresniu zodziu kaip atsikirst i tai…tai laiskas visiems kuriems brangi Lietuva…gaila kad ji gali perskaityt tik siauras ratas zmoniu

  Patinka

 3. Autoriui. As is to siauro rato zmoniu, kurie tikrai perskaite sita baisaus dydzio traktata. Koks cia laiskas Ygoriui??? Juk jis buvo tik pavardines daug tikros, karcios tiesos apie musu siandiena–IR JOKIOS POLITIKOS. Na , o cia autorius tur but savaite kure sita savo politini opusa. Yr kam ir del ko kartoti ta, ka mes ir taip zinom ? Bent as nelabai supratau.

  Patinka

 4. Kad tai neabejotinai puikus Vytauto Pavilonio rašinys, nekyla abejonių. Tik ar I.Riabovo surašytos bėdos yra pavojingos Lietuvai?

  Patinka

 5. Iš komentarų panašu, kad publika, kaip paprastai save priskiria lanzbergininkams ir brazauskininkams. Tik nepamirškime, kad šių dviejų lyderių negeros savybės daug prisidėjo prie Nepriklausomybės atkūrimo. Jei ne dviveidis A.Brazauskas, kietakaktis V.Landsbergis ir didysis perestroikininkas garbėtroška M.Gorbačiovas su savo ydom, vargu ar 1990 metais būtų viskas skalndžiai vykę. A.Brazauskas pūtė “arabus“ Maskvoje CK biurui, kita darė Lietuvoje. V. Lansbergis nė per žingsnį nesitraukė nuo savo, kaip dabar ir arkliui aišku, teisingo sprendimo Nepriklausomybę paskelbti tada, o ne po savaitės, nesileido su Maskva į jokius kompromisus, nes Maskva su savo konstitucija būtų pastačius Lietuvą pod stroike SMIRNO. Ogi Gorbis prieš Vakarų veikėjus vaidino didelį reformatorių, taigi lyg ir ne fasonas išvaikyti Sąjūdį ar Aukščiausią tarybą.
  Taigi kviečiu lansbegininkus ir brazauskininkus baigti savo istorinius pasibadymus, kurie šiandien tik trukdo susivienyti prieš susmirdusią teisėsaugos sistemą, kyšininkų irštvą ar kitus klanus, kurių papročiai ar įpročiai tapo košmaru.

  Patinka

 6. Kad būtų geriau Lietuvoje, aš pats turiu jaustis gerai joje. Ar taip yra man ir man tautiečiams. kaip daryti Lietuvai gera, jei man ir mano tėvynainiams blogai? Perdauk ekskaluojama su tuo davimu. JAV prezidentas tą frazę ištarė amerikiečiams-ką tu davei savo šaliai, ši frazė netinka Lietuvai.

  Patinka

 7. Gerbiamas Povilioni. Atsakykite, kas Jūsų manymu, yra teisūs Garliavos byloje: Gyventojai, ar teismas? Kas darosi Valstybės saugumo departamente? Kokiu laikraščiu tikėti, kai vienas rašo viena, o kitas kita? Ar ne per daug paslapčių mūsų mažoje valstybėje? O tiksliau, ar ne per daug į vandenį suslėptų galų. Kada paaiškės, kas sprogdino tiltą per Bražuolę, kas atsitiko V. Pociūnui, kad 8-ti metai vyksta tyrimas? Jeigu taip ilgai niekas negali sužinoti tiesos, tai vienas iš dviejų: arba tyrėjai už dyką algas gauna, arba niekas nenori išaiškinti tiesos. Mūsų jaunai valstybei tai nedaro garbės. Panašu, kad Lietuvoje, kaip ir beje Rusijoje, susidarė neliečiamųjų kasta, kurių veiksmai neaptarinėjami.

  Patinka

  1. Mielas Drumžly.
   Kas teisinga ir neteisinga, garbinga ir žema, drąsu ir bailu, kilnu ir niekinga. Intelektas savo ruožtu yra sritis, kur esminė skirtis – išmintinga ir kvaila, protinga ir buka, kur svarbiausia yra tiesa, o ne teisingumas, drąsa ir garbė. Įtampa tarp teisingumo ir tiesos siekinių gerai matyti Platono „Valstybėje“.
   Moralė – Garliavoje, matyt, per vidurį. Nedrįsčiau iš mamos atimti jos kūdikį, nors mama ir negraži, kreivomis kojomis, neturtinga ar turi kokių nors įpročių. Kam tai sunkiai suprantama, galėtų pabandyti eksperimentą su kokia tigre paimant jos atžalą.
   Manau, mūsų amžius ir patirtis leidžia (maždaug) suvokti, V.Pociūno netekties priežastį. Tokių netekčių, panašiais metodais (ne tik fiziniais) Lietuva patyrė labai daug, V.Pociūno istorija išsiskiria, kaip aukšto pareigūno (rezonansinis atvejis).
   Melas yra yda. O štai Lietuvos politikoje, spaudoje melas yra (iš)gyvenimo būdas. Jeigu atidžiau paskaitytumėt straipsnį (“laišką“), ten įterpta melo industrijos prigimtis. Melas mėgsta, todėl bujoja tamsoje. Reikėtų dieną pradėti V.Kudirkos žodžiais: – tegul meilė Lietuvoj tamsumas prašalina… Gink Dieve, Jums to netaikau.
   Ne britai laikė Lietuvą 50 metų okupacijoje. Ne amerikoniškame šleife esame.

   Patinka

  2. Taip, Rimai, daug neatsakytų klausimų. Kai mini Garliavos įvykius, tai mąstant paprastai peršasi išvada – teismo sprendimą reikia vykdyti. Bet kai nors kiek pajudini smegenis, suvoki, kad niekas viešai taip ir neatsako, kodel tiek daug lavonų tame reikale. Išlindo kažkoks teisėjas ir sugalvojo savo ar užsakytą tiesą. Vis prisimenu Linčo teismų atsiradimo istoriją Amerikoje. O jie atsirado tik dėl vienos paprastos priežasties: tada teismai, šerifai ir banditai grojo viena ranka. Piliečiai suprato, kad reikia daryti savo teismus ir darė. Baigėsi korupcija teisėtvarkoje, aišku ir Linčo teismai taip pat baigėsi. Neagituoju, kad šiandien taip reikia elgtis Lietuvoje, bet situacija panaši į tuometinę amerikonišką. Džiugu, kad net ir Prezidentė tyliai nepaliko tokio teismo-puvėkšlio sprendimo.

   Patinka

   1. pono landsbergio ir grybauskaites tandemas lietuva istume i teisini chaosa leisdami siauteti garliavos nihilistams. aciu tau uz paskutini sakini, kuris man atvere akis i tave. prasau isimti is glukoidu svetaines visus failus kurie susije su manimi.

    Patinka

   2. Dzilbau, atiduok ir mano žaislus… Bo leidai mane smėlio dėžėj šitiap apmėtyt – – –

    Patinka

 8. Dėl mano nuomonės Garliavos reikaluose ir Jannos komento. Labai primena nuotykius iš vaikų darželio. Tu ne TAIP statai smėlio pilį. Daugiau su tavim NEŽAISIU – einu viską pasakysiu mamai. Toks nepakantumas kitokiai nuomonei šiek tiek stebina, bet manau visiems mums pasitaiko A Momentary Lapse of Reason. Užeina, pamąstai ir praeina. Bet su sąlyga, jei žmogus sau leidžia prabangą pamąstyti…

  Patinka

 9. Grižtant prie tos atviro laiško temos ?..
  Gerai, kad tu kaip protingas šeimininkas prižiūri savo ūkį ir stengiesi visus nuteikti ramiai, inteligentiškai šnektai, nors vistiek pažaibuoja šonais.

  Ligos požymių esti ir teigiančiųjų ir neigiančiųjų tarpe, dar radikalistai, kategoristai,..

  Igoris parašė, perdavė tokią info, kurios variantų pilna internete, kaip ir apie mūsų tarybinę vaikystę, gazirovkės automatus, ledus iš bidonų, riedučius iš guolių ir t.t. Visa tai pateikė su gera nuotaika, lengva ironija. Ko dar reikia – nagrinėkim trūkumus, aprašinėkim ligos požymius ir siūlykim būdus pašalint tas bėdas.
  Pavilonio atviras laiškas – ne tuo adresu. Tai straipsnis-studija. Autorius tikrai pasižymi analitiniu mąstymu ir gebėjimu tinkamai naudotis informacija (galėtų nurodyt ir šaltinius), gerai motyvuoja esmę, bet reikia taip ir sakyt, rašyt – aš taip manau, aš taip galvoju, siūlau tai ir tai, o ne forsuot ant Igorio ir dar atvirai smagintis proto aukštumom. Žinios – ne protas.Tada jau, pasisėmus pilietinės drąsos, reiktų “varyt“ tiesioginiam LT adresatui, kur raudonose vėliavose balti arkliai laksto,..
  Glukoidų tarpe yra neprastų proto bokštų, kurie galėtų “pavaryt“ ir stipriau, bet dar tas tarybinis kuklumas smaugia, dar kas? Pagaliau, kad ir šioj atvirumo diskusiojoj – kokie taikūs, paprasti ir išmintingi Žorkos, Bimbės žodžiai ?..
  geralink – Alvydas Jegelevičius

  Patinka

  1. Ačiū p. Alvydai.
   Tačiau, atkreipkite dėmesį į, iš pirmo žvilgsnio į nekaltą frazę:
   „Mes gyvenam stebuklingoj šaly. Visas pasaulis mums pavydi! Tai mes eksportuojam į Baltarusiją demokratiją, o importuojam pigų benziną. Tai mūsų politikai spjauna į Rusijos pusę, smagiai užsitraukdami kontrabandinę cigaretę iš Kaliningrado,“ – rašo Igoris. Kas tie mes..?
   Atsakymas:
   “Taip manipuliuojama auditorijos pripažįstamais dalykais, kad juos galima būtų panaudoti saviems tikslams (transfuzija). Šiuo atveju turime ne pavienius ligonius, o visą visuomenę, kuriai bandoma įkalti kaip taisyklę (neva visuotinas elgesys – gyvenimo norma), ištrinant visą kitą svarbią šalies informaciją (ypač – istorinę, problemų įvadą – priežastį). “.
   Tai svarbiausia.
   Nemanau, kad reikėtų visa tai nufiliruoti į diskusiją – “tarp kitako“.

   Patinka

  2. Siūlyčiau didžiajam negerovių matytojui įkurti “Komjaunimo prožektorių“ anom nušviesti ir dorai visuomenei ugdyti. Į kuopelę pasikviesti pačius išmintingiausius: Žorką iš kurorto, teisybės matą Įgorį, na ir Bimbę – dėl pusiausvyros. Gal ši veikla atsvers jums pyktį, kad Lietuva, norit to ar nenorit, yra ir jau bus laisva. O Autorius (straipsnio) galėtų nemėtyti perliukų į, šiuo atveju, labai jau bolševikinę dirvą, – neverta.

   Patinka

 10. Autoriui: – Taip,Vytautai. Kai kalbi vienas, bet sakai – mes,
  daugiskaitos vartojimas tampa labai pavojingas. Kas kita – politizuoti anegdotai, kaip spamai keliaujantys internetu, kuriuos patraukliai pateikė Igoris. Įsiklausyt verta, nes potekstė čia gili, ji – čia pat, bet jūs užkibot už to “mes“.
  Tai dabar ir paieškokit ir pasakykit kaip protingas vyras, kas dažniausiai ir daugiausiai kalba tuo “mes“ vardu ?
  Labai tiksliai paminėtos manipuliacijos masių protu, nuomone, palankumu, taip pat ir istorinės atminties ištrynimas (Daugų kapai ant karališkų rūmų). Pridėčiau prie paminėtos transfuzijos-konfuzijos ir sssr laikais naudotą psichotoninį ginklą sklindantį per rtv eterį, ypač prieš rinkimus, dar – tam tikrus priedus degtinėje, dar kur kitur, kai nieko bloga nepadaręs jautiesi kaltas. Kai tuo tarpu, tave kamantinėjantys kaltintojai jaučiasi puikiai, kaip tikri padėties šeimininkai, nes po marškiniais pasikabinę Archimedo spirales…
  Taigi – ši diskusija ir šis straipsnis ne “tarp kito“, o tarp mūsų,..
  Ačiū. Sėkmės.
  geralink – A. J.

  Patinka

  1. Taigi, gerb. Alvydai.
   Jūs klausiate kas/kurie dažniausiai skelbiasi “mes“?
   Manau, galėtumėt įvardinti. Gali būti mūsų patirtys šiuo klausimu skirtingos. Todėl reikėtų nevynioti.Rėžti.
   Anksčiau užsiminėte apie šaltinius.
   Šaltiniai įvairūs. Pradedant rusų (padorių) autoriais, baigiant “Stratfor“.
   Kada dar 1940 m. birželio 15 d. buvo okupuotos trys Pabaltijo valstybės, visur buvo skelbiama, kad bolševizmas reiškia socialistinį turinį tautinėje formoje. Tačiau taip vadinamas „turinys“ buvo atneštas rusiškais durtuvais. Ir 1940 metais, ir 1944 iš Maskvos buvo diriguojama, kad pirmoje eilėj reikia sunaikinti ankstesnį palikimą, t. y. baltų tradicinį lobį“[6].
   Ir tarpukario laikotarpio SSRS užsienio politika vakarinių kaimynų atžvilgiu Z. Ivinskio apibūdinama pirmiausia kaip ekspansionistinė.
   Jau ankstyvuosiuose, XX a. 4-ame dešimtmetyje rašytuose straipsniuose jis skeptiškai vertino SSRS vidaus raidą, o tarptautinę politiką apibūdino kaip agresyvią, ypač artimiausiųjos kaimynų atžvilgiu. Vėlesnieji dramatiškieji įvykiai, žinoma, tik sustiprino šią jo argumentaciją. Nepaisant asmeninės patirties, autorius išlieka maksimaliai objektyvus. Z. Ivinskio daromos išvados praktiškai nesikeičia ir aptinkamos šiuolaikinių istorikų darbuose. Įdomi ir, mūsų nuomone, nepakankamai šiuolaikinių temos tyrinėtojų įvertinta yra Z. Ivinskio pastaba apie būsimosios SSRS agresyvios politikos užuomazgų atsiradimą jau XX a. 3-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 4-ojo pradžioje. Kaip ir dėl kokių priežasčių šios apraiškos atsirado; pagaliau, čia galimos istorinės paralelės – ar tokių užuomazgų esama posovietinės Rusijos užsienio politikoje, taip pat jos santykiuose su Baltijos šalimis? Akivaizdu, tai klausimai, verčiantys iš naujo permąstyti XX a. Lietuvos praeitį, ikikarinės istoriografijos palikimą.

   Patinka

   1. Vis ta praeitis…sutinku, žinoma – reikės perrašyt iš naujo visą tą ikikarinę istoriją ir tai bus vistiek padaryta kada nors. Bet ar galima apie šiandienos kalbėtojus mūsų visų (mes) vardu – plačiau ?.. Žinoma nereikia vyniot, nei pykt, nei rėžt. Reikia diskutuot problemą iškėlus šiek tiek aukščiau už save. Ačiū.
    Linkėdamas visokeriopos sėkmės

    Patinka

 11. Gerbiamas Autoriau. Jūsų atsakymo:“Kas teisinga ir neteisinga, garbinga ir žema, drąsu ir bailu, kilnu ir niekinga. Intelektas savo ruožtu yra sritis, kur esminė skirtis – išmintinga ir kvaila, protinga ir buka, kur svarbiausia yra tiesa, o ne teisingumas, drąsa ir garbė.“, šitos būdvardžių eilės,atvirai sakant iki šiolei nesugromulavau. Bet tiek to. Supratau, kad Jūs esat Lietuvos nepriklausomybės šalininkas. Aš taip pat. Jūs manote, kad Lietuvoje viskas tvarkoje, ir to įrodymui imatės istorijos, bei dabartinės Rusijos istorijos, kuri stengiasi bet kokiais būdais sugrąžinti Lietuvą į jos įtakos zoną. Aš dažnai klausau radio “Echo Moskvy“, kuris yra griežtai antiputiniškas, ir žinau, kad Rusijoje dabar sudėtinga situacija. Aš manau, kad Lietuvoje irgi ne viskas tvarkoje.Vis dažniau pasirodo keisti teismų sprendimai, vis vilkinamos bylos, o kai pažiūrėjau “sąmokslo teoriją“ daug kas paaiškėjo. Pasirodo: Lietuvoje yra privatūs notarai, kai Europoje jie valstybės tarnautojai, privatūs advokatai, galimas daiktas tuoj bus privati teisėsauga.Kad teisėjai ima kyšius iki 30t litų, nes nuo 35 t. litų.(1000eurų) kitokios sankcijos. Dabar jau galima susirasti kokį nors girtuoklėlį, nugirdžius nuvesti pas notarą, ir jo butą persirašyti sau. Dabar jau galima Ozolą, ir Genzelį, patraukti į teismą, kad valanda anksčiau žmonės pradėjo rinktis.O jie dar nepriklausomybės signatarai. Igorį Riabovą aš pažįstu nuo seno, bet labai seniai mačiau. Žinau, kad jo tėvas buvo tais laikais šiška, bet ar jis iš viso kada buvo Rusijoje, negaliu pasakyti. O kad ir buvo, tai ar jis skelbia rusišką filosofiją? Blogiausiu atveju aprašo trūkumus, kaip ir aš. Tad, jei benzinas Baltarusijoje pigesnis, tai nėra ko čia įrodinėti sovietinių šnipų įtaką.

  Patinka

  1. Mielas Bimbe-Drumžly,
   straipsnis nenukrteiptas į asmeniškumus (gerb. Igorį) (reikėtų atidumo, mastymo higienos). Straipsnyje pažymėtos/nurodytos blogybės, jų prigimtis (užterštoje dirvoje tikėtis tinkamo derliaus neverta).
   Lietuva patyrusi, kaip gen.St.Raštiko sodininkas, X momentu apsireiškia NKVD kapitono uniformoje.

   Patinka

 12. P.S. Man įdomu, kas darosi su Darbo partijos byla, ar nenutęs jos, kol baigsis senaties terminas, dabar jos reitingas, kaip klounų (Valinsko) partijos. Kaip čia Paksas vėl kelia galvą?,Kai jam uždraudė proteguoti visokius Borisovus. Ar ne vėl pinigai perka teisingumą?

  Patinka

 13. Matai, Rimai, suvirintojas Viktoras su prieš 17 metų Mergelių salose registruota bendrove Jangila Incorporated uždirbo kai tarpininkavo parduodant Gazpromo dujas Lietuvai. Tai, prokurorų teigimu, buvo padaryta žala Lietuvos iždui apie 270 mln Lt. Su tautiečių teise sugebantys manipuliuoti bylą nutempė iki senaties terminų.
  Panašus likimas laukia ir Darbo partijos finansų bylos. Partijos viršūnėlė atvirai tyčiojasi iš teismų neveiklumo. Ar toks veikėjas skaidriai nesusitvarkantis su savo partijos pinigais gali tvarkytis su Lietuvos ūkiu. Jis jau žada runkelinei publikai eldoradą Lietuvoje. Reitingai rodo, kad jis gali atsistoti į ministro pirmininko postą. Visada sakiau ir sakysiu, kad valdžioje nuo amžių visame pasaulyje protingi (ir įžūlūs) susikūria savo gerovę kvailių sąskaita. Labai svarbu koks sąntykis rinkėjų tarpe tarp mąstančių ir leidžančių manipuliuoti savo sąmone, pažiūromis ir įsitikinimais. Rinkėjai Lietuvoje jau ne kartą įrodė, kad labiau pasikliauja pažadukais-auksaburniais.

  Patinka

  1. Mažukė “remarkė“ puikiam Ginto komentarui: Vyktorui apibūdinti netinka sąvoka “protingas“; labiau gal tiktų gudrus. O tai nėra tapatu, nes pastarojoje nėra labai svabių komponentų, reikalingų žmogui. Paprastai, kaip tu puikiai pastebėjai, tokie gudručiai, jei gauna atitinkamą poziciją, pastoviai siuntinėja “žinias kvailiams“.

   Patinka

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑