Skrajutė broliams miestelėnams dėl Anzelmo Matučio namų

RASA PETKEVIČIENĖ

Aną dieną Alytaus Stasio Kudirkos ligoninės bibliotekon užsuko Vilmantė iš Matučio muziejaus pasigodoti kultūros bėdomis. Atnešė asociacijos „Matučio namai“ kreipimąsi į “geros valios žmogų“: padėti ir prisidėti. Paimu tuos lapus – vieną geltoną, kitą – mažiau. Išėjus Vilmantei, perstatau skaityklėlės baldus. Mažąjį, gražiausią, stalelį skiriu šiems dviems Matučio namų “atsišaukimams“. Šalia dar pridedu kažkada, gydytojo  Stasio Kudirkos 100-osioms metinėms, paruoštą brošiūrą. Atverčiu to leidinėlio skyrių, pavadinimu “Dėkojimas“.  Jame pateikiamas pasakojimas, kaip sukrutusi Alytaus bendruomenė ruošiasi paminėti daktaro Stasio Kudirkos 60-metį: „Gydytoja Rita Kiguolienė pas savo kaimyną Anzelmą Matutį užsako specialią poemą, kurioje atsispindėtų visų padėka gerąjam gydytojui. Rankraščio faksimile pateikiama poeto “žinutė“ – šmaikštus ketureilis gydytojai Ritai Kiguolienei, išpildant užsakymą:

“Miela Kaimyne,
Pabaiga jau yra!
Prašau!
O pradžią –
Tuoj rašau!“

…Ir – poeto Anzelmo Matučio parašas. Na, o toliau, žinoma, “poema”…

Mes nesame susaistyti ryšiais, kuriuos, kai tik norim, galim nutraukti, ir kai užsimanom –  vėl atnaujinti. Mes esame susipynę ir persipynę šaknimis. Daugelio mūsų kartos sąmoninga pradžia prasideda ketureiliu:

“Tėviškėlę aš turiu
Nemunu apjuostą
Su dangum melsvai žydru
Ir sesutės juosta“

Matučio namai – tai vieta, kurioje mus gražiai apjuostų bendrai išgyventi Pradžios patyrimai.

A. Matučio linkėjimai daktarui Stasiui Kudirkai jo 60-mečio proga

15 komentarų “Skrajutė broliams miestelėnams dėl Anzelmo Matučio namų

Pridėti Jūsų

 1. Kai išgirstu žodį arba pavardę KUDIRKA, apsidžiaugiu: ji, toji pavardė, buvo ir mūsų ligoninės Dievas (dar atsimenu), ji, toji pavardė, buvo ir yra mūsų GIESMĖ, ji, toji pavardė, buvo ir mano diplominio darbo “kepurė“ – “Vinco Kudirkos politinė satyra“, taip jis vadinosi. Ir tais “ruso“ metais. (Tai lengva preliudija.)

  Matutis – Alytų išgarsino daug daugiau nei Alytus Matutį. Pabūkim su juo dar bent tūkstantį metų. Su Anzelmu. Ir, žinoma, su Alytum.

  Kai kas pasakys, kad lengva kalbėti, kai neduodi pinigų. Netiesa. Tiesa, kad vienas Matučio sūnus dabar be darbo, kad kitas – negali dirbti, kad Matučio žmona – ir jų mama – dabar slaugos namuose, kad jiems reikia ne tik būti, bet ir gyventi. Tiesa tai, – kad reikia rimtai pagalvoti: kaip, ką ir kokiais pinigais visa tai spręsti. Dar tiesa, kad aš, – o ir daugelis iš mūsų – neturim galių. Bet stenkimės. Gal individai, gal firmos, gal savivaldybė, gal kultministerija – gal MES visi neleisime mirti tam, kas turi gyventi amžinai.

  Patinka

 2. “…mes esame susipynę šaknimis…“
  Taip, miela Rasa, būtent – šaknimis, kurių neišgalvosi ir nesusikursi, kurios, tiesiog, esti tokios, kokios yra. Tai mūsų-jūsų karta, kurios dešinėj – tėvai, seneliai, o “iš kairės“ – vaikai, vaikaičiai… Dar pabūkim centre. Tegu sukasi visa aplink… Sveikinu Tave kaip pasišventusią Alytaus kultūrininkę, be bibliotekos laikančią dar du sparnus – istorijos, kraštotyros.

  Gražūs, šilti ir AntAlberto rašinėliai, nors su kunčinišku Alytaus kvapu, bet saviti ir tęsiantys Jurgio šmaikščią kalbą su Shakespeare’o kvapu.
  AČIŪ.

  Patinka

 3. Turiu šiek tiek pamatuotos vilties, kad reikalas -ne beviltiškas.Netgi po žodžiu SAVIVALDYBĖ telpa labai daug labai skirtingai mąstančių žmonių -tiek tarp galią turinčių tarnautojų, tiek tarp alytiškių rinktų politikų, priklausančių labai skirtingoms frakcijoms ir partijoms.O eilinių alytiškių solidarus dalyvavimas rėmimo akcijose, aukojimo mastas pagal kiekvieno išgales -taip pat ryškus vilties ženklas.Iš medvinės rūmų į Sudvajų biblioteką po Daivos Martinkonytės jaunimo orkestro koncerto persikraustė ir Arūno Vatkaus su vaikais pieštas paveikslas/dėlionė -su aukų dėžute, suprantama ;).Vienu žodžiu -kiekvienas tiesiog privaome stengtis pagal išgales, kad nenunyktų Matučio namai.Nes po kelių metų, sunkmečiui praėjus, tokio žingsnio bent kiek istorinės atminties beturinti ir nors šiek tiek išprususi tauta tikrai nesuprastų.Ir palikuonys vargu ar pateisintų.

  Patinka

 4. PAMATUOTA VILTIS…

  Gerb. Giedre, Jusų biblioteka, kaip kokia filharmonija – ir knygų pristatymai ir koncertai ir paminėjimai, etc,.. Tikrų tikriausias Alytaus kultūrnamis (Jurgis tikrai apsidziaugtu)!!! Bet senoji, prieškarinė ir pokarinė – tikroji Alytaus “kulturkė“ – kur ji dabar !.. Negi ji merdi, ar tikrai taip, kodėl ? Žinoma vieni šauliai negali pilnavertiškai kurstyti čia buvusio Alytaus kultūros židinio, bet ta scena, kurioj – kurioj tiek visko, tiek visko vyko… Alyciškiai mena, žino tai.
  Ar ten vyksta kas nors dabar, ar bent žvakelę kas nors uždega… Negi ten tik pelės naktimis vaidina…
  Tai juk legendinė Alytaus scena… O kur baras iš parko pusės su garsiąja Alytaus Karmen, kur savaitgalio dūdų orkestras… Gal senstu, kad taip “traukia“ prie istorijos…

  Apie Matučio muziejaus viltį…
  Apeliacijų Alytaus piliečiams čia tikrai nereikia. Jie viską mena, supranta – paaukos kas kiek gali ir prisidės. Bet norėtųs žinot kokia ta Matučio namų komanda, ką ji planuoja,kuria,veikia… Manau Alytaus menininkai nepagailėtų ir padovanotų nors po vieną savo kūrinį šitam bendram reikalui, o vaikai – vaikai visada mus džiugina ir dainom ir šokiais,savo rankdarbiais – žaislais,piešiniais,atvirukais.Tai irgi veikla – mažųjų dovanos muziejui. Reiktų paskelbt keletą konkursų šia tema, gal net ir respublikiniu mastu.
  Reikia krutėt, kad viltis nepraeitų pro šalį…
  pagarbiai – Jusu aj-aj-aj

  Patinka

 5. Atsakau AJA 🙂
  Dėl kultūrkės dzievaž sopa širdį 😦 Pernai vasarą kelios tokios “pabuvusios“ ir “visuomeniškos“ :)) mergaitės , tradiciškai sukdamos ratelius aplink sodą ir kultūrkę, ne kartą baisiai piktindavomės šiukšlių klnais aplink tą dieviško grožio fontanėlį -ir parduotuvės savininkus gėdindavom,dargi Zenoną pakurstėm nuotraukų tų šiukšlynų padaryt, alytausgide demonstravom su atitinkamu prierašu 😉 Tačiau verslas ,kaip žinia, mūsyse yra viskas, visa kita -dzin dziliausias 😦 Tačiau turiu vilties, kad kitą vasarą bus jau gražiau ,nes ta susmirdusi krautuvėlė, kurios lankytojai “puošdavo“ šią gražią vietelę ledų popiergaliais, limonado bambaliais ir t.t., bankrutavo, o buvusios kavinukės patalpose įsikūrė berods gitaros meistriškumo studija.Labai noriu tikėtis,kad tai teigiamai atsilieps ir aplinkai 🙂 Pats sodas po truputį atgyja.Kasdien, suprantama, ten orkestras negroja -daugelis dalykų dabar, dėja, remiasi į pinigus.Tačiau vis dažniau ką nors įdomesnio sugalvoja dailininkai/ šiaip menininkai.Mano galva, jei vienąkart sode pradėtų veikti kokia kavinukė ar nors kioskas su ledais ir t.t., būtų įrengta civilizuota tūpykla -ši vieta kaipmat pagyvėtų.Dar mes -tos pabuvusios“ 🙂 vis svaigstam, koks kaifas būtų, jei ten imtų veikti a la senobinės karuselės su arkliukais.Va čia tai būtų atrakcija 🙂 🙂 :)Bet kol kas yra taip ,kaip yra.Viską sprendžiančių ir pinigus dalinančių valdžiažmogių prioritetai -“kašis“ ir statybų biznis.Kad ir kaip aktyviai beveiktų, žmonės net medžių nuo jų apsaugoti neturi galios, o čia… 😦

  O dėl kultūrkės scenos ir t.t. -dėja, traukinys nuvažiavo 😦 Kai šis pastatas buvo grąžintas savininkams, t.y. Šaulių organizacijai,jie tapo vienvaldžiais šeimininkais.Jų valia -kam nuomot, ką organizuot ir t.t.Kadangi ten tvarkosi vyrai -tai ir “tvarka“ , dėja, atitinkama 😦
  Matučio namų fondas dirba,(vakar vėl posėdžiavo, kažką sprendė 🙂 Nesu jo narė, tik bais aktyvistiškai nusiteikusi rėmėja :), tai konkrečiai negaliu referuoti apie veiksmus.Faktas tas, kad žmonės nesnaudžia.Kita vertus -ne visi svarbūs darbai būtinai turi būti matomi,garsiai ištrimituoti,išreklamuoti visais pašaliais, -diplomatijos irgi prireikia ;).O viešų akcijų jau nemažai organizuota, ir dar bus.Pagyvensim -pamatysim…

  Patinka

 6. Mieli gliūkoidai. Tik ką perskaičiau entuziastingą Giedrės komentarą, ir suspaudė širdį. Unikalų, jos vadovaujamą kultūros sklaidos židinį – Jurgio Kunčino biblioteką – ištiko stichinė nelaimė. Nekalbu apie smūgį Giedrės pasišventimui, išmonei, pastangoms kultūros skalaidai Alytuje, jau kalbu apie tai, kokių kultūrinių lobių neteko ar gali netekti Alytus. Lobių, kuriuos nematomu, kruopščiu, nenutrūkstamu kasdieniu darbu man, Tau , Jums surinko, sutvarkė ir paruošė saugojimui ateinančioms kartoms Jurgio Kunčino bibliotkos darbuotojos. Kuo galime, padėkime ir prisidėkime nesėkmės ištiktoms šaunuolėms moterims. Juk kultūra, reikalinga tam, kad mes išliktume žmonėmis padėdami išlikti jais vieni kitiems. PLAČIAU apie įvykį http://www.alytausnaujienos.lt

  Patinka

 7. …po velniu, tai kur buvo tie san’technikai, san’inspektoriai-avarininkai, san,energertikai ir kiti san-san priziuretojai ?.. Ka gali bobos ? Jos tik peles girdi, o itrukimus vamzdziuose reikia jausti !..
  Tai ka – archyvus laikyt ant stogo, kad neuzpiltu tie san’ziopliai, ar uzkast Vidzgiry, kad sunes atkase apmyztu sventus rastus-knygas ?.. Strashno…

  Patinka

 8. Kaip tai kur? 👿 Kur daro -pur pur, ūkiškai tariant shiknoj katės 😦 😦 Na, versiju tai po miesteli vaiksto visokiu, kadangi tikros info niekas neteikia.Bet faktu sugretinimas ir ukiska su statybininkais gyvenusios moteriskes patirtis ir gyvenimas miesciuky kur visos “paslaptys“ l. greit patampa viesos, labiau linksta prie versijos, kad priezastis ir kaltininkai viso to, kas atsitiko banali iki skausmo ir rankos svyra nuo nuo fanabernu durniu debilizmo ir neukiskumo 👿
  Nes vanduo buvo karstas net prasliuoges keturiais aukstais iki mūsu.Lauke -minus trisdešimt.Tai galvą duodu nukirst -sprogo kazkoks uzsuktas radiatorius nesildomoj palepei.Nes jei but statybu brokas -jau pernai ziema but kajuk -juk irgi buta dienu virs minus trisdesimt.
  Referuoju kol kas tik tiek,kad šiandien mažvydynės exspertai/restauratoriai nuo pat ryto iki darbo galo darbavosi bibliotekoj.Savo isvadas parašė,

  Patinka

 9. …tai kas tiem durniam-balandziam leidzia palepese sukinet kranus ?.. Nagus kapot reikia, kad amzinai skraidytu, kol i petelne nukris !..
  Senas, radikalus lietuvis sake – truksta Stalino ir Gitlerio – patys nemokam tvarkytis…Ginkis Giedre, atakuok ir pulk ! Tu – sibiriake, tegu zino !…

  Patinka

 10. Po neaprėpiamas interneto platybes ir elektroninį paštą pradejo klaidžioti itin pikto turinio laiškas apie Lietuvą. Dalis žmonių rimtai nuliūdo, susinervino. Paėmiau ir parašiau atsakymą tam laiškui. Pradžioje -tas piktas laiškas. Po to – mano atsakas.

  Lietuva yra geriausia šalis pasaulyje,

  nes:

  ….nes tik Lietuvoje galioja patarlė: “Jei draugas pateko į bėdą – tai koks jis tau draugas?”
  ….nes pusė lietuvių gyvena skurde ir varge, kita pusė gyvena Londone.
  ….nes Lietuvoje greitai atsidarys slapti lošimo namai, kuriuose bus statoma už pensininkus, kurie, lošėjų nuomone, pirmi neteks būsto ar mirs iš bado.
  ….nes Lietuvos vardas kiekvienoje kalboje skamba visiškai skirtingai nei “Lietuva”: Lithuania, Litwa, Lituania, Litauen, Litvanya ir t.t.
  ….nes tik į Lietuvą gripo vakcina atkeliauja pasibaigus gripui.
  ….nes bet kokia daina ar filmas, kur naudojama stipri necenzūruota kalba, užima pirmas vietas pagal populiarumą.
  ….nes tik Lietuvoje, norėdamas įsivaikinti vaiką, turi sumokėti 20 tūkst. litų.
  ….nes tik Lietuvoje moki 4000 Lt, kad pusę metų galėtum mokytis iš 1979 m. knygų.
  ….nes tik lietuvis geriau nusipirks seną prabangų automobilį, bet neturės už ką įsipilti degalų ir keiks visus mažus, ekonomiškus automobilius, o jų vairuotojai bus pavadinti “lochais”.
  ….nes tik Lietuvoje daugiau “M” klasės BMW automobilių nei pati gamykla jų išleido.
  ….nes tik lietuviai, atsidarę alaus butelį, iškart ieško prizo po kamšteliu.
  ….nes tik Lietuvoje gali nusipirkti originalų šveicarišką laikrodį požeminėje perėjoje už 8 litus.
  ….nes tik mes turime maigykles, vaizduoklius, tuštutes, bėdulius ir visa kita.
  ….nes tik Lietuvoje greitosios pagalbos darbuotojai patys nusikasa kelius.
  ….nes tik Lietuvoje, peršovęs abiejų kelių girneles, sportiškai apsirengęs jaunuolis supranta, kad kolega iš tiesų neturi cigarečių.
  ….nes pradinukai Lietuvoje sprendžia tokius uždavinius:
  Boružiukas Kasparas pilies šventei užsakė 760 litrų alaus. Riteriai ir šventės svečiai išgėrė tik 472 litrus…
  ….nes Vilniuje yra brangiausia eismo kontrolės sistema iš visų miestų pasaulyje.
  ….nes čia greitai reikės mokėti už įkvepiamą orą.
  ….nes tik Lietuvoje ta pati parduotuvė per metus padaro 4 galutinius finalinius išpardavimus.
  ….nes Lietuvoje pasakymas “nu geras” gali reikšti ir ką nors gero, ir ką nors blogo.
  ….nes tik lietuvis, turėdamas aukštąjį išsilavinimą, plauna indus Britanijoje.
  ….nes Lietuvoje profesoriai, prodekanai, dekanai, docentai, prorektoriai, rektoriai, dėstytojai ir kiti panašūs studentą mato mažesnį už save, o patys aukščiausi valstybės vadovai studento egzistavimą iš viso neigia.
  ….nes Lietuvoje lenkai turi daugiau teisių ir reikalauja daugiau privilegijų nei pačioje Lenkijoje.
  ….nes jeigu nors vienas arabas, nors vienas alkajedistas ar nors vienas somalietis ekstremistas būtų atvežtas į CŽV kalėjimą Lietuvoje, po pusmečio jis būtų dalyvavęs laidose „Lietuvos talentai“, „Kelias į žvaigždes“, „3-ias butas“ ar „Žvaigždžių duetai“.
  ….nes Lietuvos kelininkus žiema kasmet užklumpa netikėtai!
  ….nes tik pas mus dantimis grojantys žmonės laimi 10 tūkstančių eurų.
  ….nes vaikai, norėdami pasimėtyti sniego gniūžtėmis, privalo gauti leidimą iš Vilniaus savivaldybės.
  ….nes tik Lietuvoje galima pragyventi, kai išlaidos viršija pajamas.

  MANO ATSAKYMAS

  1) tokios zinutes siuntinejamos norint destabilizuoti visuomene. Jei
  zmones nera informuoti, jie patikes. Kodel ir kas nori destabilizuoti,
  cia kitas klausimas, ir ne cia nagrinetinas.
  2) Puse teiginiu yra netiesa!!!! Sis laiskas meluoja. Norit, irodysiu?
  Kai kuriu teigiu nekomentavau, del ju absurdiskumo.

  ….Visam business oriented pasauly ir vakarietiskoj vartotojiskoj
  visuomenej (jau nekalbant apie ekstremalu to pavyzdi JAV): “Jei
  draugas pateko į bėdą – tai koks jis tau draugas?”
  ….nes pusės ir daugiau pasaulio valstybiu gyventoju (skirtingos
  proporcijos nuo populiacijos) gyvena skurde ir varge, o likusieji
  gyvena ne tik Londone. Pvz, tailandieciai migruoja i Birmos siusklynus
  su viltim grizti uzsidirbus. O siaures korejieciai isvis nemigruoja.
  ….nes pasauly jau pilna slaptu lošimo namu, kuriuose ne tai kad
  statoma už pensininkus, kurie, lošėjų nuomone, pirmi neteks būsto ar
  mirs iš bado. Juose vyksta nelegalios sunu, gaidziu, zmoniu kovos iki
  mirties, kooordinuojamas drug traffic, prostitucija ir kt. verslai
  daaaaaug didesniais mastais nei galim isivaizduoti, kad kada nors
  apskritai vyktu Lietuvoj.
  ….nes ne tik Lietuvos vardas kiekvienoje kalboje skamba visiškai
  skirtingai nei “Lietuva”. Pavyzdziui, kaip jums patinka: Vokietija,
  Germany (angl), Alemania (isp.), Alemagne (pranc.), Deutchland,
  Germania (it), Niemcy (lenk.), Saksamaa (est), Saksa (suom.), Tyskland
  (sved.), Nemetorszag (vengr.), Yr Almaen (valu k.), An Ghearmain
  (airiu k.).
  ….nes gripo vakcina atkeliauja pasibaigus gripui daug kur. Tikrai!
  ….nes bet kokia daina ar filmas, kur naudojama stipri necenzūruota
  kalba, užima pirmas vietas pagal populiarumą visoj vakaru kulturoj.
  Pavyzdziui, Stieg Larsson Millenium trilogija.
  ….nes tik Lietuvoje, norėdamas įsivaikinti vaiką, turi sumokėti 20
  tūkst. litų. Europos Sajungoj visose salyse sitoks mokejimas yra
  nelegalus. jei reikia moket – tik administracines islaidas.
  ….nes tik Lietuvoje moki 4000 Lt, kad pusę metų galėtum mokytis iš
  1979 m. knygų. Netiesa, gali sitiek sumoket uz diploma internetu ir
  net tokiu knygu neskaityt. Ir diplomai tie dalinami ne Lietuvoj.
  ….nes ne tik lietuviai, atsidarę alaus butelį, iškart ieško prizo po
  kamšteliu. Taip vyksta Anglijoj, ispanijoj, Prancuzijoj, Belgijoj ir
  tt.
  ….nes ne tik Lietuvoje gali nusipirkti originalų šveicarišką
  laikrodį požeminėje perėjoje už 8 litus. Kinijoje gali nusipirkti ne
  tik pozeminej parejoj ir tik uz koki lita. O ES salyse gali nusipirkti
  Lacoste, Calvin Klein etc. laikrodzius ju firminese parduotuvese uz
  auksta kaina, bet jie bus pagaminti Kinijos gamykloj Danwlen
  (atleiskit, nepamenu tikslai jos pavadinimo. Bet jei paziuresit 2010m.
  vasario 9 d. “International Tribune”, rasit info), kuri gamina juos
  nuo 1978m. dabar netgi originalios sveicaru laikrodziu firmos perka
  detales Kinijoj ir surenka laikrodzius pas save Sveicarijoj.
  ….nes tik mes turime maigykles, vaizduoklius, tuštutes, bėdulius ir
  visa kita. Nepergyvenkit, kai instaliavau ispaniska Worda, galvojau
  nuprotesiu (ispanu moku puikiai). Pvz. kompiuteris ispaniskai
  “ordenador” – na mazdaug “tvarkytojas, tvarkos darytojas” Mes – ne
  originalus.
  ….nes Vilniuje yra brangiausia eismo kontrolės sistema iš visų
  miestų pasaulyje. Tie pasaulio miestai turbut yra Vasiukai ir Babtai?
  Pasiziurekit i Maskva, Madrida.
  ….nes čia greitai reikės mokėti už įkvepiamą orą. Gal pirma
  susimokesim uz nekilnojama turta – esam vienintele salis, NETURINTI
  sito mokescio.
  ….nes tik Lietuvoje ta pati parduotuvė per metus padaro 4 galutinius
  finalinius išpardavimus. Ar tikrai? Visose bent jau ES salyse buna po
  2 per metus. Neskaitant Velykiniu akciju. O pridejus dar vietines
  sventes, gausim kazka panasaus. Visur krize itakoja vienodai!
  ….nes tik lietuvis, turėdamas aukštąjį išsilavinimą, plauna indus
  Britanijoje. Taip tradiciskai yra Vidurzemio juros salyse –
  Portugalijoj, Ispanijoj, Italijoj ir Graikijoj. neskaitant jau nauju
  ES saliu nariu.
  ….nes Lietuvoje profesoriai, prodekanai, dekanai, docentai,
  prorektoriai, rektoriai, dėstytojai ir kiti panašūs studentą mato
  mažesnį už save, o patys aukščiausi valstybės vadovai studento
  egzistavimą iš viso neigia. Arogantiskas poziuris egzistuoja
  germaniskos tradicijos salyse – Vokietijoje, Austrijioje,
  Sveicarijoje. O Lotynu Amerikoje arogancija pasiekusi
  neisivaizduojamas aukstumas. Vidurzemio juros salyse taip irgi buvo,
  bet siuo metu isnyke.
  ….nes jeigu nors vienas arabas, nors vienas alkajedistas ar nors
  vienas somalietis ekstremistas būtų atvežtas į CŽV kalėjimą Lietuvoje,
  po pusmečio jis būtų dalyvavęs laidose „Lietuvos talentai“, „Kelias į
  žvaigždes“, „3-ias butas“ ar „Žvaigždžių duetai“. tas pat butu
  atsitike Italijo ir Ispanijos TV. Neoriginalai mes.
  ….nes Lietuvos kelininkus žiema kasmet užklumpa netikėtai! Na,
  nereikia kopijuoti rusu priezodziu!!!
  ….nes tik Lietuvoje galima pragyventi, kai išlaidos viršija pajamas.
  Italija mus lenkia toli toli. kai kuriais metais net puse Italijos
  ekonomikos buvo seseline. Ji laikoma pasaulio lydere. Lenkia net
  Rusija.

  Miegokit ramiai! Lietuviams truksta tik informacijos, kas vyksta
  aplink. Ir reiktu atsikratyt nepilnavertiskumo komplekso, nes tokia
  tauta lengva valdyt.

  Skaidraus proto ir stipraus stuburo!

  Patinka

 11. Jo, mielieji… Prastas tas paukštis kur savo lizdan dergia… Bet dar baisesnis tas lietuvis, kuris dedas “labai nelietuvis“. Nėra didesnio sužalojimo asmenybei, kaip savo identiteto išsigynimas. Taigi gyvenkim ir džiaukimės, jog “lietuviais esame mes gimę“, o Lietuva bus tokia, kokie būsime mes. Be to ne Tėvynei reikia mūsų, o mums Tėvynės.Tą suvoksime, kai pajusime, jog nei anglams, nei airiams, nei amerikiečiams, nei visam margam pasauliui mes nesame, o ir nebūsime įdomūs nebūdami lietuviais.

  Patinka

 12. “Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas
  Kad laužo užrūstintas vėjas;
  Tau dar liko sūnų; kas tėvynę praras,
  Antros neišmels apgailėjęs.“

  Patinka

 13. prajuokinot jus mane su savo atsakymu. visuomene toks tekstas nedestabilizuos, jeigu visuomene supranta jumora. jus matyt labai rimtas pilietis.

  Patinka

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑