Ko vertos naujos partijos?

Kai paklausė žinomą ‚Aphrodites Child‘ vokalistą Demis Roussos ar nenorėtų „eiti“ į politiką Graikijoje, kur jį žino kiekvienas, garsenybė atsakė, jog tam reikia turėti du talentus: būti talentingas melagis ir gabus vagis. Deja, abiejų neturiu.

Kurias partijas rinkti: senas tradicines ar naujas, dažnai net nežinomais tikslais susikūrusias? Kiek prarasime brangaus laiko kai prie valstybės vairo stos nauja partija? Atėjus naujiesiems į valdžią, visas protas, energija ir laikas bus skiriama „pirmaeiliams“ reikalams: #1. Kaip įtaisyti gentainius: tetas, uošves, vaikus ar bendražygius į tinkamas vietas. #2. Sukurti korupcinius saitus. #3. Paruošti veiksmų planą kaip atidirbti rėmėjams už pilką finansinę paramą rinkimų kampanijos metu. #4. Išsiaiškinti kaip efektingai naudotis seimūno privelegijomis. #5. Sutvarkyti asmeninius, giminaičių ir draugų turto, slypų perkėlimo į aplinkosaugines zonas, verslo ir kitas paprastam mirtingajam sunkiai įkandamas problemas.

Šių „pirmeilių“ reikalų tvarkymui teks skirti bent metus-du,  vėliau galima pratintis spręsti valstybinius reikalus. Čia dar reikia išmokti imituoti darbą, kaip sukurti intrigą, kuri padės nukreipti visuomenės dėmesį nuo globalių problemų sprendimo link trečiaeilių detalių, visa tai palydint isteriškais užsakomos žiniasklaidos išvedžiojimais. Šioms plonybėms tobulai įvaldyti reikia laiko, todėl valstybės valdymui protas ir energija NEBUS skiriama mažiausiai dar vienerius metus, nekalbant apie patirtį ir išmanymą, kurie per dieną neatsiranda. Paskutiniais kadencijos metais dar vienas iššūkis – kaip išlikti Seime po rinkimų. Šiuo laikotarpiu prioritetinė partijų darbo kryptis tai totalus miglos pūtimas į tautiečių galvas kokie jie buvo įžvalgūs, neklystantys, tiek sukūrė gėrio ir tik TIE KITI trukdė , darė klaidas ir taip sužlugdė tautos gerovę.

Tradicinėms partijoms visa tai daryti nereikės arba beveik nereikės: viskas jau sukurta ir laiko valstybės reikalais rūpintis yra. Yra ir patirtis. Visa tai privalumai. Rezultatai priklausytų nuo politinės valios, kompetencijos ir doros.

Reikia nepamiršti ir bendros visų partijų savybės, kai dieną jų atstovai viešai deklaruoja savo skirtingas pozicijas, tačiau naktį dėl visko  susitaria, ypač kai padvelkia fondo grąža. Ši aplinkybė dažnai nužudo rinkėjo norą iš viso eiti ką nors rinkti. Reikia nepamiršti ir tai, kad po Nepriklausomybės atkūrimo susikūrė niekur neregistruotos dvi partijos: LIETUVOS TURTO TURĖTOJŲ ir LIETUVOS TURTO DALIJIMO STEBĖTOJŲ. Pirmieji – tai tuos kuriuos renkame, o antrieji – tai pirmųjų rinkėjai. Kol nėra kitaip, tol bus taip kaip yra.

R. Pakso deklaracijos siekti tvarkos rinkėjui buvo patrauklios, tačiau jį parklupdė „aplinka“ ir nesėkmingi atidirbinėjimai helikopterių remontininkui už paramą rinkimų metu. Startas nekoks.
Jeigu V. Uspaskichas su savo partijos kasa nesusitvarko legaliai, ar galima tikėtis kad toks vedlys dorai ir kompetentingai reguliuos valstybės pinigų srautus.
Arenoje pasirodė nauji veikėjai – tuštybės mugių organizavimo viešoje erdvėje korifėjai. O kiek dar partijėlių, kurias didžiosios  ant trumpo pavadėlio laiko. Taip ir norisi šūktelėti – saugokitės netikrų pranašų!

Deklaruojamos tradicinės kryptys Lietuvos politikoje trys: konservatyvi, liberali ir socialinė, kas joms atstovauja – žinome, nors dažnai jie patys pamiršta ką atstovauja, ką deklaruoja ir ką realiai daro. Tačiau rinkti reikėtų būtent šių krypčių partijas. Kurias? Supratimo ir skonio reikalas. Esminių pokyčių nebus, chaoso taip pat.

Šia pačia tema sveiko pilietinio mąstymo apraiškų galite rasti “Lietuvos Ryte“ Kristinos Sabaliauskaitės straipsnyje “Londonas: must the show go on?“

56 komentarai “Ko vertos naujos partijos?

 1. Lietuvos SD su visai bespalve (homo nullius coloris) šaika, kaip tik šiandien valdžioje. Kodėl? O kad žmonės (kai kurie) norėdami sau naudos (abejotinos) juos renka. Kitaip sakant užkimba, kaip senas žvirblis ant š…do.
  Reikia žinoti, kad komunizmas (dar neišnyko, dar visuotinai nepasmerktas) nėra beturčiu masių sąjūdis, bet nusikaltėliškos sielos, neribotos galios ištroškusiu didžturčių ir internacionalistų intelektualų elito sąmokslas, liaudies vardu, žmonijai prievarta primesti diktatūrą ir terorą išlaikyti.
  Todėl mes turime jį perprasti, atpažinti, nuplėšti jam kaukę, išvilkti švieson. Nes sąmokslas sėkmingas tik tol, kol jis neatpažintas, kol prisidengęs nuo viešumos.

  Patinka

 2. …….Tvirtinimas, jog marksizmas yra už taiką ir prieš karą, yra kitas mitas, kurį mes gerai žinome. Tačiau pravartu žinoti, jog pats Marksas viešai skelbė pasauliui karo reikalingumą, kuriame Rusija ir Anglija kariautų prieš Vokietiją. Tuo buvo tikėtasi primesti komunizmą Vokietijai, nepaisant, kiek darbininkų žūtų kare.
  …..Kad komunizmas yra masėms primetamas galingųjų iš viršaus, patvirtina ir Marksas: “Komunizmas iš tikrųjų įmanomas tik kaipo valdančiųjų žmonių veiksmas…..
  …….Kaip arti komunistai laikosi pradinės elito konspiracijos metodų, matyti, palyginus juos su Iliuminatais. John Robinson, A. M. savo 1798 metais rašytoje knygoje “Proofs Of A Conspiracy“ (Sąmokslo įrodymai) sako, jog iš narių buvo reikalaujama parašyti smulkią autobiografiją, sekti vienas kitą ir tikrinti vienas kito lojalumą.
  Pasirodo, ir šių dienų komunistų ir “liberalų“ įtaka spaudoje bei bibliotekose nėra jokia naujiena.
  …..taigi pjudymo menas klesti, gaila, kad kai kurie lietuvaičiai, ištrūkę iš tautų lagerio nesuvokia kodėl ir iš kur visa tai…?

  Patinka

 3. Miglą galima įpūsti tik tuščioms ar suveltoms galvoms. Šiek tiek “lietučio“ atsigaivinimui užpylė šaunusis komentatorius “X – pertas“. Ačiū jam.

  Dėl Pakso (būsiu nemandagi): Kokia ir kaip aplinka gali “parklupdyti“ zombį?
  Dėl draugo Uspaskicho nesijaudinkime: jis ne tik savo partijos, bet ir visos Lietuvos valsybės, t. y. mano ,tavo, jo, jos piniginius srautus taip susitvarkys sau palankia linkme, jog amorfiška rinkėjų masė ne tik nepyks, bet dar dėkos jam, nes a priori yra sukčius, beje “talentingas“, kiek gali būti “talintingas“ sukčius.

  Patinka

 4. …visiškai aišku, kad nei paksoidai nei uspackichai Lietuvoje jokio sovietizmo neatkurs…Tačiau paskleisti melą, apgaulę, sukiršinimą liaudyje…. vietoje tvarkos ir teisingumo… Vietoje sąžiningo darbo savo ir valstybės naudai, neaiškios kilmės pinigai, sukčiavimai, žmonių mulkinimas…Taip siekiama pakirsti liaudies pasitikėjimą valdžios, įstatymų leidybos institucijomis, skleidžiant anarchiją…o pasiekus rezultatą, gal būt pasiprašyti kokios nors valstybės pagalbos, neva nesusitvarkom, padėkite įvesti tvarką ir teisingumą…
  …taip jau kartą nutikę 1940…Po to generolo Raštikio sodininkas staiga pasirodo su NKVD kapitono uniforma… …Šiandien sudėtingiau apmulkinti liaudį, tačiau vis dar atkakliai siekiama….

  Patinka

 5. …Atrodo, rusų anarchistas Bakuninas jau anuomet žinojo ‘Iš kur kojos dygsta“ komunizmui, kai tvirtino: “Komunizmas stovi viena koja revoliucijoje, kita koja banke.“ Tai, be abejo, žinojo ir Trockis, kuris iš Niujorko į Rusiją vežė ne tik būrį revoliucionierių, bet ir 20 mln. dolerių auksu, parūpintu didžturčio Jacob Shiff, kurio finansiniai partneriai Vokietijoje aprūpino “kelionpinigiais“ Leniną. Tad apmulkinti ar “idealistiniai“ komunistėliai iš darbo žmonių ar studentų yra tik “patrankų maistas“, tik prieš kapitalistus nuolat burnojančios marionetės — lėlės, šokdinamos tarptautinių didžturčių ir gudragalvių.
  Komunizmas, iš ekonominio taško žiūrint, yra paprasčiausias visuotinis valstybinis monopolizmas. Monopolis yra kiekvieno nesąžiningo, gobšaus, viešojoje rinkoje konkurencijos atlaikyti nenorinčio ar nesugebančio pramonininko svajonė. Todėl nenuostabu, kad šitokie žmonės randa bendra su komunizmu. Kai kurie “kapitalistais“ neteisingai vadinami didžturčiai, be skrupulų siekiantys ne tiek pinigo, kiek daugiau galios didesniam skaičiui žmonių prispausti ir išnaudoti, yra tikresni komunistai už tamsų ir aklą partietį, siekiantį diktatūros, kurioje jis tikisi pakilti aukščiau ir davinėti įsakymus kitiems darbo žmonėms. Monopolistas pramonininkas ar bankininkas per teroru paremtą diktatūrą tikisi būti vienu iš vyriausių visos žmonijos prispaudėjų.
  Sunku trumpai apibrėžti šį reikalą visiškam visų patenkinimui. Kiekvienas skaitytojas gali pats nuspręsti, sustojęs ties juo, išrūšiavęs savo patirtį bei žinias ir palyginęs jas su kitų žiniomis…

  Patinka

 6. Na, negazuokit taip jau inirtingai ir dar – paskutiniu begiu… Argi pirmas kartas ?..
  Visa tai seniai zinoma, tik tokios (kokia dabar !) demokratijos ir tokios laisves (!) niekada nebuvo… Taigi – pirmyn i Seima, kas tik norit ir kas tik sugebat – nuo eiliniu grybautoju iki isskirtiniu iskylautoju…
  Paziurekit i TUOS veidus, KURIU TURETOJAI taip inirtingai stengiasi sukurti formatini RTV ivaizdi… ALIUKU tauta tampame PAMAZU IR UZTIKRINTAI… KIEK ESTRAD’NYKU POLITIKOJE?.. Kas bus jei jie prades kasti tunelius, gaminti lektuvus, tiest gelezinkelius ?.. Nyku tevynej gali but…

  Prisiminkim, kas nuo LDK suzlugdymo laiku istikimai ir kantriai per visus tuos metus – iki siu dienu laike Lietuvos veliavos kota taip, kad veliava mate tik tie, kurie saugojo sirdyje Tevynes siesa. Tai – argi cia ne musu seneliai, tevai, argi cia ne musu mokytojai? Prisiminkim ta tylia tevynes sviesa, kuri ne prasciau spindejo tais , tarybiniais laikais…
  Ar tai ne musu saknys, ar tai ne musu TAUTOS tyli savigyna, ISKENTEJUS VISOKIAS SANTVARKAS, IDEOLOGIJAS IR SUGEBEJUS ISLIKTI SVARI ?..

  Kitas reikalas – valdzia-lovynas-godulys ir vis didejantis apetitas… Cia tokia liga, kuriai atsispirti labai sunku, ypac – kai patogu greitai susirgti… Juk revoliucine formule “Kas buvo nieks – tas taps viskuo“ visiem zinoma (ir ponam, ir piemenim). Taip – pasijuokim, bet ir surimtekim pagaliau. Valdzia – mes patys, t.y. – musu isrinkti zmones. TAI IR RINKIM KAIP GERI RINKEJAI IR NELAUKIM, KOL MUS PACIUS KAS SURINKS ir sudes ten, kur niekas neras ir netgi neieskos…
  Supraskim – porevoliucinis sindromas Lietuvoj kiek per ilgai uzsitese, o tie (atsiprasau) – kai kurie (kas buvo nieks…) labai ir greitai nori but viskuo… Bet – nepykim taip stipriai ir nepulkim, juk ir man ne viena partija siule kazkada, tikiu ir Jums siule, ir Jus galit eit, stot ten (!) netgi be siulymu…
  Siulau rinkti Dzilbu, Rasa ir X-Petra, X- Styga (tik patikrinus ji Dzilbui,Vikciui ir Alvydui P.)
  Sventai tikiu – ES vistiek (neuzilgo) zlugs ir Lietuva taps Kunigaikstyste !!!
  Tai – ne mitas, tai – tikra ! Taip bus !!!
  Svarbiausia – veliavos kotas ! Medziagos, spalvos KEICIAS – blunka, plysta …
  Svarbiausia- tevynes sviesa !!!
  Tos sviesos – niekas neuztemdys!
  Su geriausiais priesrink ir rink linkejimais – A. Jegelevicius

  Patinka

 7. Nu, ir “pavarei“ Tu čia, Alvydai – didžialietuviškai, kaip IX-XX a.a. sankirtoje. Sparnus tai sujudinai, bet gi, prieš pakylant, reikia nuo žemės atsispirt. Mano nuomone, tai reikėtų labai atsargiai arba tiesiog akylai įsistebeilėti į tą “tyliąją tėvynės šviesą“, kuri ‘spindėjo“ sovietiniais laikais. Matai, dabar visai netikėtai pradėjo vis daugiau ir daugiau rastis “tyliųjų rezistentų“: Šepetys, Brazauskas, Bradauskas… net ir iki Alytaus mėsos kombinato galima prieiti – ten masinė “tylioji rezistencija“ net keletą dešimtmečių vogė ir vogė nuo Maskvos dešras. Manau, takoskyra turėtų būti aiškesnė, labiau įvertinti koloborantų “nuopelnai“. Juk nesakyk, lengviau būtų dabar Lietuvoje (ir ne tokia gėda), jei pirmuoju atkurtos nepriklausomos Lietuvos prezidentu nebūtų patapęs CK pirmasis sekretorius.

  Vėl negaliu nepadėkoti komentatoriui X-pertui. Be minčių ir žinių gilumo neapsieisim, vyručiai. 🙂

  Patinka

 8. …taigi,-tylioji rezistensija…?
  Lietuva visuomet pasižymėjo tolerancija, kartais net per didele. Ir čia jos bėda. Tai ką siūlo p. Alvydas,-konformizmas ir nuolaidžiavimas. Didžiuojuosi, kad lietuviai buvo absoliučiai netolerantiški okupantams ir jų pakalikams pokariu – dar nežinia, kokia būtų mūsų šalies istorija, jei būtų buvę kitaip. Apie toleranciją galima paaiškinti rusams – čia jų problema. Nesakau, kad jie blogi žmonės, bet jų bėda ta, jog, būdami kiekvienas atskirai, jie net labai draugiški, tačiau susidūrus keliems rusams į grupę, tampa fašistinėmis išgamomis, su kuriomis neįmanoma rasti jokios bendros kalbos, nes tada jie pradeda svaičioti apie imperijos atkūrimą. Taigi, jei norit filosofuoti, filosofuokit jiems, o rusiškos raudonos žvaigždės, kūjai ir pjautuvai niekuo nesiskiria nuo vokiškų svastikų ir kitų fašistinių simbolių. Jie tokie visada buvo, tokie ir liks – per labiausiai Rusiją garsinančio žmogaus rinkimus, jie ir toliau renka ne Puškiną ar Sacharovą, o išperą Staliną ir Leniną. Ką dar galima apie juos pasakyti. Lietuvai įmanoma sugyventi tik su bedante Rusija, arba priklausyti galingesniam aljansui, tokiam kaip NATO, kitaip nė mirktelėti nespėsim, kai būsim suvirškinti. Nežinau, kokia Rusija bus ateityje, bet dabar ji kaip buvo, taip ir yra blogio imperija, su kuria bandyti bičiuliautis ar būti jos atžvilgiu neutraliam – savižudybė…
  …nedaug politikų Lietuvoje gali tiesiai, nevyniojant į vatą, reikštis…dėja, daugiau tų, kurie naudojasi jau sukurtu produktu, o progai pasitaikius, žiūrėk jau viršūnėje…štai taip….

  Patinka

 9. Tiesą sakant – šiemet visai jokio noro į rinkimus eit.Juk visvien apgaus, šmikiai :))) Na, bet kadangi “brolybės sėklai“ iš rytų esu perdėm alergiška, vistiek teks rinktis vieną iš kelių bent jau išbandytų blogybių :))) Aišku, nei paxsoidai, nei Vyckos ar kniagynios, juolab -klounai nuo show bizniuko, mano balso tikrai negaus.Tad teks, dėja , rinktis tarp zuokulos apdergtų liberalų, siaurakakčio Kubiliaus šaikos ir kaulu gerklėj jau stringančių socdemų.Ex, gyvenimėėėėėlis 😦

  Patinka

 10. Dar X apie rinkimus
  …protingas žingsnis – pavartyt knygas, ypač kai galvoje sumaištis. Tai sveika kiekvienam. Sveikinu komentatorius.
  Istorinės tiesos padeda apsispręst ir kiekvienam padaryt savo išvestinę…
  Tačiau dabar – unikalus laikas ir visai kita musu visu patirtis, nes valstybė bręsta labai lėtai, kaip paauglė-atsilikėlė…
  Akivaizdu – ji serga ir neaišku, kada pagaliau pasveiks ?..
  Taigi – problema labai rimta. Todėl ir spręst rimtai ją reikia, o nuomonių interpretacijos ir visokie pasižodžiavimai ?..
  Čia ne varžybos ar dzūkiškų rietenų šou “Onutė pamatė, Aldutė pasakė ir t.t.“
  Čia rimtas forumas. Siūlau rimtai dėstyt savo nuomones, motyvacijas ir siūlymus.
  Galima būtų ir prisistatyti ?.. Nereikia bijoti savoklaidos – ji padeda…
  linkėdamas visiems šviesos ir teisingų sprendimų (raktas – himnas) – Alvydas

  Patinka

 11. …o gal, užuot skaičiavus svetimas nuodėmes, verta pažiūrėt į save ir prisipažinti sau: kiek kartų buvau apimtas garbės troškimo? kiek kartų siekiau naudos sau? kiek kartų iš bailumo nutylėjau? kiek kartų…
  sąrašą siūlau tęsti iki begalybės

  Patinka

 12. RINKIMINE AGITACIJA …labai ne kaip ziuriu i vykstancius Lietuvoje rinkimus sieman ar savivaldybes tarybon. Visur vienodas durnizmas, gudriai konstitucijos pakeitimais primestas is virsaus (kaip ir sovietu laikais) ir demokratija cia tik kvepia. Kol nebus priimta normali rinkimu sistema, kurios kaip velnias kryziaus bijosi partiju virsuneles tol rasinesime panasius komentariukus, diskutuosime, nezinodami ka daryti su savo “MANDATU“ … aisku ne visi, kai kas puikiai zino ko nori, ko siekia ir kodel raso tuos komentarus… Ne vienoje partijojoje yra padoriu personu ir zmones juos pazista tik kaip juos isrinkti????… I Glukojdu partijos sarasa rasykit mane 1 numeriu. PAZADU!!! DALINSIUOSI SAZININGAI, IDARBINSIU VISUS, ZEME PRIE GLUKO BUS MUSU (DZILBAUS, VIKCIAUS IR MANO) kitus ileisim per “slagbauma“…. petro nepriimsim
  Pagarbiai
  STYGA (Vytautas Palubinskas)

  Patinka

 13. idomu man skatyti jusu x-pertus ir expertus, visi zino kas gerai, kas blogai…
  o kodel jus patis aktiviai ne dalivaujat politiniam gyvenimia?
  “grazei“ parasyt kiek vienas gali. o kam tai pades? savo sazinei: kritikavau, zinojau kaip, bet nieko neveikiau!
  vytautui pora zodziu apie tolerancija. ar jus savo laikrascius neskaitot? du kpmmentarai is lietuvos ryto:
  74. klausyk tu isgama, gal 18:24 09-15 IP: 77.6.240.107
  baik pykdyti musu Tauta. Cereskiene gal uzteks, kas tavo prodiuseriai??? Kas per isgamos anie, toki shuda Lietuvai pakise. SMIRDI, SMIRDI, SMIRDI. Ir su tavo susikta oda, nieko bendo tai neturi ! Tu paprasciausiai keli mums vemala, kai tave matome! Tu gali dora, juoda, zalia su taskuciais buti, tai nesvarbu! Tu esi PERSONA NON GRATA , kad mes tave akceptuotumeme TV . Tu neturi Sharmo(sharmant nesi) t.y. zavesio, todel nesk autus is TV
  1. Nupirktas straipsnis, 12:43 09-15 IP: 77.6.240.107
  distrofikei , turku parsidavelei reitinga pakelt. Durne tu , jei tu su izymia persona “ palyginta“ (melas), gali snuki i laikrasty statyti, jei tu tapsi izimybe ir kitus su tavim lygins. Melage , varyk tualetu plaut. Jau nebezino kaip ta shuda pozityviau prakisti, nes niekas tos berberinber salam matyti nebenori! NI rozy ni kozy! Bernyna, kur subine palikai?

  yra daugiau ir dar idomesniu. ir nesakykit, kad kiek viena tauta turi savo idiotu ir rasaistu.
  tai jau visi zino. bet lietuvoj ju yra mases ir jie gauna foruma jusu laikrasciuosia.
  ir dar karta apie toleracija. nueikit i kgb archyva ir paskaitikit bylas, kurios dar neuzdarytos. tai suzinosit kai ka apie savo draugus ir kaimynus, kurie del vaiku triuksmo,keiksmazodziu i komunistu puse, desru vogiste ir t. t. stukino i kgb.
  man artodo, kad jusu supratimas, kas yra demokratija, labai keistas.
  eksperementuokit toliau, rinkit kiekviena karta kitas partijas, gal kada nors rasit JUMS tinkama.
  o gal pagal b. brecht? i stellt euch vor, heute ist krieg und keiner geht hin/ issivaizduokit, siandien karas, ir niekas i kara neeina. /

  Patinka

 14. …dėja Jūs teisi, Janna…“mūsų“savita demokratija-post sovietinė…tačiau būti vienu metu demokratijoje ir “aršiai“ kovoti už jos įtvirtinimą, patikėkite, pakankamai sudėtinga likti “steriliam“ nuo kokio nors brudo, žiūrint iš Vokietijos pozicijų…Vokietijos demokratija, taip pat dar labai jauna lyginant su kitomis…tačiau, Vokietijos žmonių kultūra gerokai amortizuoja trūkumus…Lietuvoje, dažnai tenka griebtis “rytietiškų“ ginklų reiškiantis, nes svoris itikinamesnis ir kai kam geriau “suprantama“…gimę totaliterizme,-to viruso greitai neatsikratysime, nors ir skirsime tam didelius žmogiškuosius resursus…bėda ta, kad daugelis net nesistengia pasveikti…

  Patinka

 15. Gal uzdarom sita tema, ka?Uzkniso!Nebutina kviestis i pagalba seneli Heidegeri.Gal is tikruju daugelis eidamas prie urnos pagalvoja:o gal sis kandidatas mano tolimas giminaitis?O gal kartu ejom i vaiku darzeli?O gal musu zmonos draugauja?“Lietuva svogeriu ir stukaciu krastas“,-taip pasake vienas garsus zmogus.O gal tikrai,palikim seneli Heidegeri ramybeje ir nuvaziuokim, kaip pataria Zana, i KGB archyvus. Patikekit,daug peno pamastymams…Kas tingit (juk ne “Akropolis“) galiu paskolinti pasiskaityti.Beveik visos bylos apie tu laiku Alytu yra pas mane. Gero vakaro.

  Patinka

 16. LABAI BLOGAS ŽENKLAS…

  Jau prasiau, perspejau – negazuokit taip inirtingai, vaikai, bukit atsargūs, ramūs, protingi ir – neskubėkit, nepulkit vienas kito, BŪKIT VIENINGI (himnas)… Juk kalbam apie rinkimus, o ne apie vienas kito plunksneles…
  Ta inercija tik pražudyt gali viską. Priesu reikia ieškot priežastyse kaip ligose, o ne žmonėse, ne drauguose. Čia – ne pokario metas… Šaudykim klaidas… Giedrė labai meniškai mus visus perspėjo… Žana tiksliai bakstelėjo į dešimakę. Parodė tą skaudulį. Įsiklausykim.Nebūkim pikti.
  Tas rašančiųjų extravertiškumas ?.. Juk varbiausia turinys, o ne rašančiojo efektingumas (plunksnos)… Atrodo, kad ši liga tampa normalia būsena, ypač intern puslapiuose, nes – pasislėpus už užuolaidos, kaip ir už kampo – gali jaustis kaip nematomas šnipelis (čia Jums visiems – “špilka raudona“), tai smerkiantis, tai staiga giriantis savą-svetimą…Konjunktūra, nomenklatūra, kitos universaliai polytiškos grupuotės, dar įvairūs formatai, grupių modeliai…
  Jei rašot, tai ir prisistatykit kaip žmonės, o ne šešėliai.

  Linkėdamas būt laisvies ir nepriklausomiems saviraiškoj, o svarbiausia – mylėt ir gerbt net savą-svetimą, nes didžiausias priešas, su kuriuo sunkiausia kovoti – slypi mumyse – musyse.
  Su meile ir rūpesčiu – Alvydas Ajajai

  Patinka

 17. Reikia pasidžiaugti, kad čia ne delfi.lt ar liertyčio komentarų lygis – geri Jannos pavyzdžiai tą iliustruoja. Taigi kalbėkimės ir toliau. Vytautas aiškiai dėlioja mintis, požiūrį, argumentuoja, Vytas (Styga) taip pat neatsilieka. Rasa užgriebė gilesnius vandenis – apie suvokimą, nes tik po to galimi apsisprendimai. Alvydas nusiteikęs patriotiškai – Lietuva buvo ir bus ir belieka tik sveikinti. Giedrė jau visai konkrečiai dėsto savo mintis partijų atžvilgiu ir tai jau ryškus pilietiškumo požymis. Net siūlyčiau sekti Giedrės pavyzdžiu, nes bendroji dalis lyg ir išsisėmė
  Sėkmės diskusijose.

  Patinka

 18. teveli alvydai, sutinku su tavim, kad nereikia gazuoti. bet kode turim but atsargus?
  gerai, Homo neanderthalensis buvo neatsargus ir ismire. man atrodo, kad mums tai negrasina. mandagumas, ramūmas ir t.t. tai sutinku.
  skaitykit komentarus, padarykit pertrauka, isgerkit kavoso paskui rasykit.

  Patinka

 19. …Tvirtinimas, jog marksizmas yra už taiką ir prieš karą, yra kitas mitas, kurį mes gerai žinome. Tačiau pravartu žinoti, jog pats Marksas viešai skelbė pasauliui karo reikalingumą, kuriame Rusija ir Anglija kariautų prieš Vokietiją. Tuo buvo tikėtasi primesti komunizmą Vokietijai, nepaisant, kiek darbininkų žūtų kare.
  …..Kad komunizmas yra masėms primetamas galingųjų iš viršaus, patvirtina ir Marksas: “Komunizmas iš tikrųjų įmanomas tik kaipo valdančiųjų žmonių veiksmas…..
  …Kaip arti komunistai laikosi pradinės elito konspiracijos metodų, matyti, palyginus juos su Iliuminatais. John Robinson, A. M. savo 1798 metais rašytoje knygoje “Proofs Of A Conspiracy“ (Sąmokslo įrodymai) sako, jog iš narių buvo reikalaujama parašyti smulkią autobiografiją, sekti vienas kitą ir tikrinti vienas kito lojalumą.
  Pasirodo, ir šių dienų komunistų ir “liberalų“ įtaka spaudoje bei bibliotekose nėra jokia naujiena.
  …taigi pjudymo menas klesti, gaila, kad kai kurie lietuvaičiai, ištrūkę iš tautų lagerio nesuvokia kodėl ir iš kur visa tai…? Nesuvokia spec. tarnybų (NKVD,KGB, FSB), kaip jas bevadintume, darbo metodų ir tikslų…Bylų skaitymas tik paaštrina situaciją…skatina “atsilyginimo“ sindromą…
  …visą tai suprantantys tautiečiai privalo kantriai ir nuosekliai aiškinti, kad ne eilinė liaudis savo pačios priešas…Nors būna išimčių per nespratimą…

  “Narod kotorii bluždaet po evrope i iščet čto možno razrushit, uničtožit tolko radi razvličenia“.- Dostoevskii

  “Ne narod a skatina, xam, dikaia orda dushegubov i zlodeev“. -Bulgakov

  “Naivažneišei primetoju udači russkogo naroda est ego sadistkaia žestokost“. Gorkii

  “Russkii est naibolshoi lgun na vsem svete“. -TURGENEV

  “ narod , čto nenavidit voliu, obožaet rabstvo, liubit zepi na svoix rukax i nogax, griaznii fizičeski i moralno… gotovii v liuboi moment ugnetat vse i vsia“.- Shmelev

  “Narod ravnodušnii do naimenšei obiazannosti, do naimenshei spravedlivosti, do naimenshei pravdi, narod čto ne priznaet čelovecheskoe dostoinstvo, čto ne priznaett ni cvobodnogo čeloveka, ne svobodnoi misli“. -Pushkin

  Patinka

 20. x-partinui aciu uz marksizmo-leninizmo ir istorijos paskaita. bet as, netgi tarybiniais laikais, i
  m-l nebuvau issigylus.o istorijos manes nereikia mokyti. “atsilyginimo” sindromu irgi nesergu. man uztektu normalaus pokalbio su “buvuseis“, tik del to, kas juos suprasti. o jus, ponas x-.., matyt ta sindroma turit. gerai kad tokias citatas parinkot. matot, kad intelligenzija rupi savo tauta, jie nors analizuoja, kritikuoja ir paraso savo nuomonie. tik jus pamirsot, kada visksas buvo rasyta. as ne sakau, kad dabartine russijos politika labai pasikeite i gera puse, bet galvoju, kad zmones, arba dauguma ju pasikeite.
  gaila, kad lietuvos istorija gana vienpuse, ir nebandikit man priezastaut,
  as galiu jums duoti pavizdi: voketija. tauta, kuti atvirai kalba apie savo ziauruma ir klaidas, todel, kad nenori jas nepakartot. bet man pasirodo, jus galvojat, kad voketijoj iki siol gyvena tik fasistai.

  Patinka

 21. …Jums ne tik rašyti sunku, bet ir skaityti…kažkaip keistai supratote-priėmete į širdį…lyg tai būtų Jums asmeniškai taikoma…arba to, apie ką rašau, neegzistuoja…be Vokietijos yra ir kitų šalių…ten dar kitaip mastoma…tačiau, kaip nebūtų keista…egzistuoja tik du poliai-Rytai ir Vakarai..aš už Vakarus…o kad santykiai būtų aiškesni, studijuoju Rytus…štai tiek…

  Patinka

 22. X_PERT, as nenoriu su jumis is viso diskutot, nenoriu leistis iki jusu ligio. vienintelis prasimas, nelaikikit zmones idiotais, ir jeigu primenat j. robinsona, tai parasykit visa knygos pavadinima “Proofs of a Conspiracy against all the Religions and Governments of Europe, carried on in the Secret Meetings of FREE-MASONS, Illuminati and Reading Societies, etc., collected from good authorities“ 1797 metais.
  FREE-MASONS!!!

  END OF DISCUSSION
  best regards

  Patinka

 23. taigi… kartais visiskai nesinori nei skatyti nei rasyti moket. ir jeigu jus priminat j. robinsons, tai gal rasykit visa knygos pavadinima.
  Proofs of a Conspiracy against all the Religions and Governments of Europe, carried on in the Secret Meetings of FREE-MASSONS, Illuminati and Reading Societies, etc., collected from good authorities, 1797
  Nariu of free-massons!
  the end of discussion
  best regards

  Patinka

 24. …dzūkiškas turgelis puikiai veikia – po svarstyklėm Heidegeris ir tarpt ž. žodynas – lygsvarai (Įsiklausykim į Alberto dzūkišką toną)…
  Viena sveria, kitas skaičiuoja, trečias cituoja… Kulitiūra blm (Įsiklausykim į Žanos nuoširdų rūpestį)…
  Nereiks laukt globalizacijos padarinių – susivalgysim (paklausykim Igorio, Dzilbaus)…
  Ruduo, šeimininkės aštriais peiliais kopūstus “šečkavoja“ – lekia galvos, bet gali per neatsargumą ir žarnos iš pilvo išvirst (nesmerkim , nuo kopūstų garų trumpam apsvaigusių, šeimininkių)…

  Mano dziedukas Juozas Zoruba(savanoris, šaulys, Vanago ryšininkas – 8 m. Vorkutoj) dar vaikystėj man aiškino, kad rusas ir bolševikas – skirtingos tautybės. Vėliau, užaugęs įsitikinau, kad partinis ir komunistas – taip pat skirtingos (atseit) rasės…
  Nežinau – kodėl, bet kartais atrodo, kad Lietuvos rusai – didesni patriotai nei mes, lietuviai…

  Bet grįžkim prie pradinės temos – RINKIMAI. Taip – būtinai eikim ir rinkim. Neleiskim niekam kitam u ž mus pačius rinkt. Tai – apsisprendimo ir mūsų valios teisė.
  Žinoma – patogiausias regioninis patriotizmas – alytiškiai renka alytiškius, vilniečiai – vilniečius ir t.t. Galvokim…

  Dėkingas visiems už dėmesį, pastabas ir replikas. Vertinu tai, ir – nepiktai. Turiu šansų tobulėti ir tą nuolatos darau. Ačiū – Alvydas Ajajajajajaiiiiiiiiiiiiii

  Patinka

 25. …STRATFOR:
  By Fred Burton and Scott Stewart

  …Over the past several months we have written quite a bit about the Russian resurgence. This discussion predates Russia’s military action in Georgia. Indeed, we have discussed the revival of Russian power since at least 2005, the implications of the FSB’s return since April and the potential return of the Cold War since March.
  After the Aug. 7 confrontation between Georgia and Russia and the Sept. 10 deployment of Russian strategic bombers in Venezuela, there is little doubt that Russia is reasserting itself and that we are entering a period of heightened geopolitical tension between Russia and the United States. This period of tension is, as forecast, beginning to resemble the Cold War — though as we have noted in previous analyses, the new version will be distinctly different.
  It is very important to remember that while the hallmark of the Cold War was espionage, the efforts of the intelligence agencies engaged in the Cold War were far broader. Intelligence agencies like the CIA and KGB also took part in vast propaganda campaigns, sponsored coups and widely used proxies to cause problems for their opponent. Sometimes the proxies were used directly against the opponent, as with Soviet support for the North Koreans and North Vietnamese against the United States, or U.S. support of Islamist rebels in Afghanistan. In other cases, the proxies were used indirectly to cause problems for the opposing country and its allies in a broader attempt to expand or defend one side’s geographic and ideological sphere of influence. Because of this, we saw the KGB supporting Marxist insurgents from Mexico to Manila and the United States supporting anti-communist militants in places such as Nicaragua and Angola.
  This history means it is highly likely that as the present period of U.S.-Russian tensions progresses, the conflict will manifest itself not only through increased espionage activity, but also in the increased use of militant proxies.
  We’ve seen a steady uptick in covert intelligence activity since former KGB officer Vladimir Putin took the helm in Russia and turned Moscow’s focus back to Cold War tactics. Over the past few years we’ve witnessed, among other things, the poisoning of Ukrainian President Viktor Yushchenko and of former KGB officer and Kremlin critic Alexander Litvinenko in London.

  …In Russia today, Prime Minister Vladimir Putin stands as a model for strong authoritarian leadership emphasizing a healthy dose of nationalism and pride in one’s own nation. As such, he could appeal to a whole variety of Bolivarian movements, like those in Venezuela, Bolivia and Ecuador. Furthermore, the Russians will certainly attempt to appeal to Slavic nationalism through pan-Slavic ideology, particularly in places like Bulgaria and Serbia, where there are well-organized ultranationalist movements and even political parties.
  Another consideration is that ideological change in Russia could mean Moscow will reach out to radical groups that the KGB traditionally did not deal with. While many KGB officers didn’t completely buy in to communist ideology, the Communist credo did serve as both a point of attraction and a limiting factor in terms of whom the Soviets dealt with. Since the Russian state is no longer bound by Soviet ideology — it is really all about power and profit these days — that constraint is gone. The Russians are now free to deal with a lot of people and do a lot of things they could not do in Soviet times…
  …P.S.
  …….O kokia alternatyva? Jei reikėtų rinktis kaimynais draugišką Rusiją arba tokią, kokia ji dabar, neabejoju, jog sveikai protaujantis žmogus pasirinktų pirmąjį variantą. Bėda ta, kad Rusija iš visų galimų variantų pasirinko Putiną, o dabar jo satelitą Medvedevą, nusilpnino, o galiausiai padarė pajuokos objektais demokratus. Apskritai, kaip minėjau anksčiau, rusai yra labai prieštaringi žmonės. Netgi disidentas Solženicinas, parašęs tokias knygas kaip “Gulago archipelagas“ arba “Viena Ivano Denisovičiaus diena“, sovietmečiu pagarsėjęs kaip disidentas, apdovanotas Nobelio Taikos premija ir iki 1990 m. gyvenęs tremtyje, pasirodo, idealizavo imperinę Rusijos praeitį. Taigi klausimas – koks mums pasirinkimas? Bandyti flirtuoti su putiniška Rusija, gauti trumpalaikę naudą iš jos, o vėliau dūrį peiliu į nugarą??? Jau darėm taip prieškariu – buvome neutralūs, nuolaidžiavom, bet buvome ištrinti iš žemėlapio kaip valstybė. Revanšizmas – tai ne tik rusų politika, tai religija. Nuolaidžiavimas – blogiausia, ką galima padaryti. Rusai draugų negerbia ir jų neturi, jie gerbia tik nugalėtojus – tai jų nacionalinio charakterio bruožas. Prisiminkit kad ir Lukašenkos atvejį – parsidavęs rusams iki kaulų smegenų, tačiau vis vien periodiškai sulaukia smūgių į nugarą. Landsbergis mato atvėrimą Europai akis kaip savo misiją – tai jis nuosekliai ir daro…

  Patinka

 26. Domiuosi Gliūkoidais, seku diskusijas. Šį kartą – neišturėjau.
  Šaunu – tokia vaivorykštė nuomonių! Taip ir turėtų būti, nes kiekvienas turi savo mentalitetą, savas pažiūras.
  Tik gaila, kad kai kurie komentatoriai nori paslėpti savąjį “aš“. Nesvarbu ar Tu gyveni Baden Badene, Paryžiuje, Vilniuje ar Alytuje – mentalitetas “išlįs“, kai tik pasirodysi viešoje erdvėje.
  Taigi, nesidangstykime, “muzikiniai rezistentai“, gautomis saugumo bylomis(neklausiu, kokiu būdu ir kokiam tikslui gautomis).
  Nesidangstykime seneliais ir tėvais rezistentais (nežinau,ar jie džiaugtųsi, kad rusas ar vokietis yra didesnis Lietuvos patriotas, nei jo sūnus ar anūkas lietuvis).
  Nesidangstykime vakarietiškai rusišku mentalitetu, aiškindami, kaip mums Lietuvoje gyventi.
  O Jūs, broliai ir sesės dzūkai, būkit savimi, nes vieta ir laikas, kur mes esame yra labai klampūs. ir vis tik tikėkime – savim ir Dievu! Baravykų dar BUS.

  Patinka

 27. Į DZYKADZU-KĄ (beveik japoniškai)
  TAIGI – IŠĖJO DZŪKAS BARAVYKŲ, O PARSINEŠĖ – ŽUVŲ; IŠĖJO ŽUVŲ – PARSIVEDĖ LAPĘ; IŠĖJO MIŠKAN – PASKENDO…

  TAIP – Dzykadzu teisus, nesidangstykime vėliavom, giminių herbais ir protėvių kančiom, NORS (ir nepamirškim to), bet – išlikim savimi… Senas moralas – veikim ryžtingai patys užuot kritikavę kitų neveiklumą… Bet čia – tikrai labai sunku – senos šaknys nepaleidžia… Kaip lengva patarinėt ir kaip sunku veikt ?…

  SVEIKINU RIMTUS ŠIO FORUMO DALYVIUS-TEORETIKUS, PATEIKUSIUS ĮDOMIŲ NUOMONIŲ IR ĮDOMIOS INFORMACIJOS. AČIŪ LABAI. Ši nuomonių kalba naudinga kiekvienam. Ačiū, Dzilbau už šį institutą.

  Atrodo diskusija daros vis kulturingesnė ?…

  Tas pats – Ajajai…

  Patinka

 28. x-pertui papildoma informacija apie 1917 m.revoliucijos finansavima, deja tik vokiskai.

  Die gekaufte Revolution
  Das Deutsche Reich half 1917 Lenin beim Umsturz in Russland
  Das Deutsche Kaiserreich hat 1917 die russische Oktoberrevolution unterstützt: Um den Kriegsgegner Russland zu schwächen, half Berlin zunächst dem Revolutionär Lenin bei der Rückkehr aus dem Exil. Danach finanzierte das Reich die bolschewistische Propaganda – darunter die “Prawda“. Mittelsmann war ein “Dr. Parvus“.
  Im Frühjahr 1917 kehrte Lenin aus dem Schweizer Exil nach St. Petersburg zurück und setzte sich an die Spitze der russischen Revolution. Möglich wurde die folgenschwere Rückkehr nur durch diskrete Unterstützung des deutschen Kaiserreichs. Die Transitgenehmigung für Lenins versiegelten Waggon quer durch Deutschland sollte den Zusammenbruch des zaristischen Russlands und damit zumindest einen deutschen Sieg an der Ostfront des Ersten Weltkriegs herbeiführen. Mit milliardenschweren Finanzhilfen für die Rote Armee sorgte der deutsche
  Geheimdienst in den folgenden Monaten dafür, dass der riskante Plan aufging.
  Lenin bedankte sich auf seine Weise: Öffentlich räumte er ein, dass seine
  Bolschewiki mit deutschem Geld gesiegt hätten. Die anstehende Revolution in Deutschland aber, so Lenin, werde im Gegenzug “mit russischem Geld“ finanziert.
  Der geheimnisvolle Dr. Parvus
  Schlüsselfigur der folgenschweren “Kriegslist“ des Kaiserreichs war Israil Lazarewitsch Helphand, ein Veteran der russischen Opposition. Er gab sich selbst den Namen Dr. Parvus. Historiker rekonstruierten die bis heute mysteriöse Rolle des Dr. Parvus und legten so das Ausmaß der deutschen Unterstützung für die Bolschewisten offen.

  Alle Kontakte liefen
  über Dr. Parvus.

  August 1914: Der erste Weltkrieg erschütterte die Welt. Kaiser Wilhelm II. träumte vom schnellen Sieg der deutschen Truppen. Rasch holte ihn die Wirklichkeit ein.
  Längst erstarrte der Krieg in den Schützengräben. Frieden mit Zar Nikolaus II. war unmöglich. Fieberhaft suchte man in Berlin nach einer Lösung, um die Ostfront zu entlasten.
  Die Deutschen wurden auf Dr. Parvus aufmerksam. Die Expertin Elisabeth
  Heresch charakterisiert ihn als “Lebenskünstler“. Er hatte Philosophie studiert
  und war lange Zeit als Publizist tätig. Auch in Deutschland. Im Berliner Kronprinzenhof erstattete Parvus Bericht über das Zarenreich. Er sprach von Aufständen. Die kaiserliche Reichsregierung witterte die Chance, Russland ins Chaos zu stürzen.
  Parvus hatte einen Plan, um das Zarenreich zu schwächen: Mit viel Geld Russlands Aufständische unterstützen, damit die Sozialisten eine Revolution anzetteln. Berlin reagierte skeptisch, lenkte aber ein. Mit Lenin hatte Parvus einen entschlossenen Anführer für die russischen Revolutionäre gefunden.

  Doch Lenin befand sich im Exil im schweizerischen Bern. Eigens für ihn stellte die kaiserliche Reichsregierung einen Zug bereit. Von der Schweizer Grenze ging es quer durch deutsches Feindesgebiet nach Schweden, damit Lenin von dort nach Russland zurückkehren konnte. Lenin reiste nicht allein, sondern mit einer Gruppe von anderen russischen Emigranten. So wollte sich die Reichsregierung absichern.
  Der Plan blieb nicht geheim. Lenin-Gegner versammelten sich und beschimpften ihn wegen der Zusammenarbeit mit den Deutschen als Verräter.
  Lenin rechtfertigte sich: “Wenn die deutschen Kapitalisten so dumm sind, uns nach Russland zu bringen, schaufeln sie damit ihr eigenes Grab.“
  Lenin führte nach seiner Rückkehr aus dem Exil mit deutscher Hilfe die Revolution an.

  “In dem Augenblick, in dem Lenin Petrograd erreicht hat, wurde es dann
  wirklich teuer für Berlin“, sagt Elisabeth Heresch. Laut Aussage der russischen
  Krankenschwester Jewgenja Iwanowna Scheljachowskaja verteilten die
  Bolschewiki Geld an die russische Bevölkerung, damit sie für Lenin
  demonstrieren. Millionen aus Deutschland unterstützten im weiteren Verlauf die
  Revolution.
  Die Bolschewiki bekamen durch ihre Anti-Kriegspropaganda immer mehr Zulauf. Es kam zum Aufstand. Bei Straßenschlachten und Schießereien in Petrogard starben rund dreihundert Menschen. “Ein falscher Schritt kann unsere Sache zum Scheitern bringen“, weiß Lenin. Parteizeitungen gingen von Hand zu Hand. Ein wichtiges Propagandainstrument, finanziert mit deutschem Geld.
  Lenin gelangte an die Macht.
  Die deutsche Regierung war zunächst zufrieden. “Lenin Eintritt in Russland geglückt. Er arbeitet völlig nach Wunsch“, heißt es zehn Tage nach der nächtlichen Zugfahrt in einem geheimen Telegramm. Gut ein Jahr später regierte Lenin zwar Russland, doch das Deutsche
  Reich verlor den Krieg, der Kaiser dankte ab und die Republik wurde ausgerufen – das hatten die deutschen Strategen sich anders vorgestellt.
  von Julia Hollwedel
  © 2008

  Patinka

 29. Nemačiusiems Edvino Šnorės filmo “Sovietinė istorija“:

  Šią savaitę Rusijos nacionalistai greta Latvijos ambasados Maskvoje degino Latvijos režisieriaus Edvino Šnorės, savo filme siekusio atskleisti modernios Rusijos aklumą kriminalinės Sovietų Sąjungos istorijos atžvilgiu, atvaizdus. Kaip rašo „The Economist“, jo filmas „Sovietinė istorija“ yra pats geriausias priešnuodis nuo nepatogių faktų iškarpymo iš istorijos.

  Filmas patraukia savo drąsa bei bekompromisiu požiūriu. Nors juosta prasideda pasakojant istoriją apie 7 mln. ukrainiečių nužudymą 1933 metais, ji nėra tik grynas nusikaltimų katalogas. Pagrindinis filmo tikslas yra parodyti sąsajas – filosofines, politines bei organizacines – tarp nacistinės bei sovietinės sistemų.

  Kaip teigia viena iš filme pasirodančių antikomunistinių žvaigždžių Francoise Thom: „Nacizmas buvo paremtas klaidinga biologija, o marksizmas – klaidinga sociologija“. Pavyzdžiui, marksistinė svajonė apie „naująjį žmogų“ tarsi veidrodis atspindi nacių idėją apie rasinę viršenybę. Naciai žudė iš rasistinių paskatų, o sovietai koncentravosi ties klasinių priešų išnaikinimu. Tačiau masinė žmogžudystė lieka masine žmogžudyste.

  Filme atskleidžiama ir tai, kad ankstyvojoje savo istorijoje naciai idealizavo Leniną (Josefas Goebbelsas pareiškė, kad savo didingumu Leninas yra antras po Adolfo Hitlerio). Bene pats geriausias filmo epizodas rodo nacistinių bei komunistinių propagandinių plakatų, kurie remiasi praktiškai identišku dizainu, poras: raumeningi darbininkai, herojiškai besiaukojantys partijos bei valstybės vardan, švytinčios mažos baltaplaukės mergaitės, kumščiai naikinantys priešus, kūjai, suskaldantys grandines. Jei ne svastika bei kūjis su pjautuvu, būtų sunku atskirti, kuris plakatas kam priklauso.

  Molotovo-Ribbentropo pakto iliustracija yra itin prikaustanti: sovietiniai radijo imtuvai duoda nurodymus prieš Lenkiją oro antskrydžius rengiantiems vokiečių bombonešiams. Sovietinė jūrų bazė greta Murmansko padėjo naciams atakuoti Norvegiją. Sovietų slaptoji policija treniravo Gestapo narius ir okupuotoje Lenkijoje diskutavo su naciais „žydų klausimo“ sprendime.

  Bendradarbiavimas buvo paremtas rašytiniu susitarimu, kurį pasirašė liūdnai pagarsėjęs NKVD vadas Lavrentijus Berija. „NKVD siūlys sovietinei Vyriausybei programą, kaip sumažinti žydų bei žydiškų palikuonių, gyvenančių mišriose santuokose, dalyvavimą valstybės institucijose, kultūros bei švietimo sferoje“ – rašoma paskutiniajame susitarimo sakinyje. Rusija teigia, kad dokumentas yra klastotė.

  Įspūdinguose archyviniuose filmo kadruose rodoma, kaip 1939 metų gruodį Berlyne Raudonosios armijos karininkai sako tostus savo kolegų iš SS garbei. 1940 metais Sovietų Sąjunga tapo vienu didžiausių grūdų bei naftos tiekėjų nacių karinei mašinai, o Vakarų Europos Komunistų partijos buvo raginamos sabotuoti antinacistinę rezistenciją.

  „Gera matyti Paryžiaus darbininkus kalbantis su vokiečių kariais tarsi su draugais“ – skelbiama 1940 metais išspausdintoje komunistinėje publikacijoje. Tuomet Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministro pareigas ėjęs Viačeslavas Molotovas teigė, kad kova su nacizmu yra nusikaltimas. Panašūs pareiškimai, kurie buvo publikuojami kiekviename sovietiniame laikraštyje, buvo nedelsiant pašalinti po A. Hitlerio išdavystės.

  Kažkas visiškai panašaus įvyko ir Vakaruose. Nacių karo nusikaltimai buvo atskleisti, o jų sovietiniai bendrai yra iki šiol laikomi gerbtinais karo veteranais. Bet koks bandymas įvykdyti teisingumą susilaukia itin priešiško Rusijos atsako. „Šalin rankas nuo mūsų senelių“ – buvo užrašyta ant vieno plakato, su kuriuo „Jaunosios Rusijos“ aktyvistai rengė demonstraciją prie Latvijos ambasados. Geresnis klausimas veikiau būtų: „kas iš tikro nutiko?“.

  E. Šnorė su Europos Parlamento parama sukūrė aštrų provokuojantį darbą. Jo tonas, technika ir kompozicija gali susilaukti kritikos. Tačiau tie, kurie nori filmą uždrausti, pirmiausia turėtų jį paneigti.

  Patinka

 30. Ich bin traurige liebe Frau Janna, aber ich spreche nicht oder schreibe Deutschen. Ich kenne nur einige Wörter.
  Wenn Sie mich senden, schreibt Material durch Englisch mich dankt Ihnen.

  Bester Respekt!

  …Vienok ,prieš renkant žmenes į Lietuvos seimą, mes privalome pasidalinti turimomis žiniomis ir prognozėmis…liaudis turėtų padaryti mažiausiai galimų klaidų, mokytis iš padarytų klaidų o išrinkti mažiausią blogybę…
  …ieškant analogų, reikėtų daugiau skaityti ne vienos ar kitos valstybės valdžios ruporų (ypač RU TV), o nepriklausomų analitikų, tegul ir pačių prieštaringiausių (stratfor, geopolitic, etc), rusiškai suprantantiems-RTVi. ….pvz.: amerikiečiai rinkdami prezidentą išfiltruoja kandidatus tokiame lygyje, kad net uodas snapo įkišti nesugebėtų, o lietuviai…? Negana to Amerikos prezidento rinkimams įsitraukiamas visas pasaulis reikšdamas savo vienokią ar kitokią nuomonę….. ….politiniai,
  finansiniai, kariniai, sprendimai, geopolitinės problemos iš anksto prognozuojami, jie būna aptariami vos ne viešumoje…. ….kitas reikalas, jeigu žmogus neturi laiko arba kalbos barjeras trukdo tai sužinoti…galimybės suprasti įvykius ir tendencijas…. ….rusų propagandos mašina dirba labai primityviai (persirengę ukrainiečiai, pribaltai, čečėnai grobia gruzinų turtą (..) RTV), tačiau tai efektinga žmonėms mulkinti su nepilnavertiškumo sindromu…. ….Statistika skelbia, kad kiekviena tauta turi tik 23% iškilesnių žmonių…taigi….

  Patinka

 31. Gal pastebėjote, gerbiamieji, jog LSDDP valdantysis elitas dažnai kala mums mintį, jog nuosekliai vadovautis socialdemokratine ideologija yra XIX a. atgyvena. Dabar esą laikas patapti moralės politikoje neieškančiais “real politic“ atstovais – pragmatikais. Jei tokią savo bendrapartiečių “lininją“ kritikuoja prof. Genzelis, jis apšaukiamas idealistu ir jam duodama suprasti, jog jis esąs “persona non grata“ vieningame bendraminčių sambūryje. Jei jiems sarmatą daro Bronius Bradauskas – jie jam priekaištų neturi. Taigi remiantis “dedukcija“, socdemai labiau vertina turtingus, o ne protingus ir sąžiningus savo narius.

  Patinka

 32. …taigi, senokai pastebėta, -tradicinės partijos SD ir TS susikeitę vietomis…tai klaidina nieko nenutuokiančius rinkėjus…savo ruoštu LSDP turi žmonių palaikymą, neva darbo žmonių interesų gynėjos ir oligarchų, real politic, atstovaujančių interesus…viena koja “reformose“ kita banke, versle…
  …pagal natūralų vystimasi nuo 1990, neskaitant užsienio paramos, Lietuvoje milijonierių būti negalėjo, taigi iš kur jie atsirado…?
  …nepavydžiu sąžiningai uždirbtų milijonų…tačiau vis tik?

  Patinka

 33. Kai Suomijoj teko bendrauti su vietiniais, po valandos pokalbio prie arbatos ar Lapin Kulta, tema visada nukrypdavo link suomių karo su SSRS 1939-1940. Ir nesvarbu ar kalbiesi su koledžo dėstytoju Pekka Pakkarinen (Virgiaus, Rimos, mano bendras pažįstamas – Lietuvos draugas) ar su popieriaus gamyklos operatorium ar santechniku iš Joensuu – jie visi randa progą pabrėžti, kad Suomija netapo Suomijos TSR nors ir prarado dalį Karelijos. Tai prisiminti ir didžiuotis – nacionalinis suomių ypatumas. Kuo gali pasididžiuoti tautietis? Gal ‘‘šviesuolių‘‘ vojažu pas Staliną? Šiandien pakankamai rinkėjų kuriems “prie ruso buvo geriau‘‘, yra ir partijų kurios tokių balsų tik ir laukia. Nereikia nei Molotovo su Ribentropu – viskas demokratinių rinkimų keliu. Įdomūs lietuviški ypatumai.

  Patinka

 34. Atsimenu Dzilbaus AA tėvuko dvieilį: du jau priešus mes išvijom, trečias graso, bet nebijom.
  Linkiu, kad rinkimai niekada netaptų mūsų pykčiu vienas kitam; pagalvokit: mūsų partija viena ir bendra – Glūkoidų. Žinoma, besibalotiruojantys vyrai, galėjome ir save ar bent jau savo kandidatus paleisti į seimus – būtume įgiję imunitetą nuo savų žmonų ir išvengę arešto. Žiūrėkime į rinkimus smagiai ir juokingai. Bent jau kol tapsim dideliais. O dideliuose metuose neverkim dėl jų ir pačios politikos, nes viskas – tiksliau, pats gyvenimas – yra GERA PARTIJA.

  Patinka

 35. Apie filma „the soviet hitory“ laikrasti „frankfurter allgemeine“:
  „… filmas gana nerimtas, ziurovams rodo nuotraukas is vokisku KZ ir deklaruoja juos kaip nuotraukas is gulago. Vlasovo kareivei tampa sovietinais karaiveis. Nepamirsta ir „NKVD-Gestapo kooperacija“, apie kuria jau pradzioj 90-metu rase vakaru istorikai ir irode, kad toksios „kooperazijos“ niekad nebuvo. bet tai viskas nerupina baltijos valstybes.
  o naudavimas sergejaus melnikovo foto archivo nuotraukom yra groteskas.
  Sitas pazystamas aferistas pardave ispanisko karo nuotraukas kaip gulago ir kgb archyvo medziaga. trumpai pasakius, si filma reikia paziureti delto, kad ziurovai pamatitu kaip neatsakingai dirbo rezyserius, ir kaip gana blogai suklastoja nuotraukas ir kadrus. Vienu zodziu-gana primitivus photo-shop produktas. dar arsesni neteisinguma pamatysit tik filmuose „svolochi“ ir „strafbat“.
  Pamirsau parasyt apie viena pikantinia detalia: viena is filmo sponsoriu, Inese Vaidere, deste anksciau rigos universitetia marksizma-leninizma…“

  p.s. pilnai sutinku su sekspyru!!!!!

  Patinka

 36. PASIGUOSIU… “Lombome“ nesu ELEKTORATO dalis hmhm…, nes neatsiuncia man is ambasados …tų… popierių,kažkokių, rinkimimikinių. Nors visur vyksta agitacija – dalyvaukite rinkimuose. Duomenis į ambasada išsiuntiau …ir pšššš. Kažkodel susidaro vaizdas, kad tie rinkimai nieko valdžioje ir taip nepakeis (anot joje ilgai esancių), kam dar reikia rūpintis tais rinkėjais…

  Patinka

 37. Dzykadzu-kui labai aciū,
  kad atkreipė dėm į latvio E. Šorės filmą “Sovietinė istorija“.
  LABAI PRASAU VISŲ – PAZIŪRĖKIT ŠĮ FILMA.
  Jo fragmentus pirmą x pamačiau Londone, Baltų taryboj. Sukrėtė.
  Po to – sūnus parsisiuntė šį filmą. Pabandykit įvertint – kuris (katras) baisesnis žvėris – “vienas rudas kaip šėtonas, kitas juodas kaip šuva“ (liet. l .daina)
  Nors cia, siam forume tai – ne rinkimine tema, bet APIE 30-34m. milijoninį ukrainiečių MARINIMĄ BADU – MES NIEKO NEŽINOJOM. Kaip ir Lenino numylėtinio Tukačevskio vykdytas valstiečių žudynes pavolgy, kaip ir Jurkevičiaus (ne lietuvio) organizuotas carų žudynes Tobolske su madjarais, bei Nikulino kriminalistais. (4-am dešimtm knygos išleistos Berlyne, Rygoj – “Tukačevskis“, “Caro freilinos Vyrubovos dienoraštis“ ir kt.)
  Tačiau – grįžtant į Lietuvą, vertėtų prisimint mūsų prieškarinio šviesuolio Šalkauskio patarimus-laiškus Smetonai. Puikus kodeksas, deja – Smetona jo nepaklausė ir iš dviejų varijantų (rusai, vokiečiai) atvirai rinkosi pirmuosius… Kodėl ?..
  Dabar mes turim dešimtis variantų iš savų-svetimų, tačiau…

  Kas vakarą varnos pakyla aukštyn, virš kapų ir karkia tą pačią būties-nebūties gaidą…

  AJA

  Patinka

 38. Suprantu, jog jus, tokius, draugiškus “rebiatas“ erzina bekompromisinis Edvinas Šnorė. Manau, jog jus erzina ir Ribentropo Molotovo paktas, bei “golodomoras“ Ukrainoje, Katynė ir kitos “falšivkės“. O frau Janna, kaip dabar ima ryškėti, tikrai brangią kainą užmokėjo už “jaunystės klaidas“… Bet nieko… dabar užtai – taip “gerai informuota“. “Nieko nėra uždengta, kas nebūtų atidengta…“

  Patinka

 39. …nieko gero nei Rusijai nei pasauliui…Rusijos žmonės nenori nieko keisti….1993 pagimdė Demokratiją, tačiau pamatė, kad kūdikis negražus, todėl atsisakė toliau jį auginti iki nuostabios gulbės, mat darbo ir kantrybės reikia, o tuo rusai niekada nepasižymėjo. Geriau užgrobti sukurtą ir valdyti, kaip savąjį…
  …taigi penktakolonininkams Lietuvoje padaugėjo darbo atkakliai mulkinant, skleidžiant putinoidinę n(f)ašistų propagandą…gal kas užkibs…?
  …teko domėtis komentatorių IP pagal gyvenamą vietą…labai įdomi statistika…daugelis komentatorių, “RYTŲ SAULĖS“ nešėjų, rašo komentarus būdami ne Lietuvos teritorijoje…Švedija, Vokietija, Prancūzija, Tailandas, Airija… taigi…

  Patinka

 40. davajte zit druzno. informuota gal but visai ne blogai.. skaitidama vokeciu, anglu, pranzusu, rusu /novaja gaseta/, ir+… laikrascius. reikalas yta tame, kad as niekad ne laikau filmus ir straipsnius uz gryna tiesa, cia man tik informacija ir subjektivine nuomone.
  tekstas apie “the soviet story“ yra is labai rimto laikrascio “frankfurter allgemeine“, o ne mano nuomone. as jos dar ne galiu tureti, nes as to filmo nemaciau.
  bet tas, kas iki siol yra parasita apie ji vakaru presoj nesuejna su jusu nuomone.
  man atrodo, kad si filma tiksliai gali ivertinti tik istorikai. gaila, kad jus nesuprantat vokiskai, galeciau pasiulyt jums berlino humboldo universiteto siolaikines istirijos puslapius ir bloga apie sita tema.
  p.s. pas mus bavarijoj irgi kita savaite rinkimai. daugelis zmoniu nori nuversti musu konservatus, kurie jau sedi 50 metu savo foteluose. bus idomu ar nuvyks.

  Patinka

 41. Šiandien visą dieną grybavau. Ne tik baravykų pasirinkau, bet ir su tikru dzūku pabendravau. Išmintingi žmonės! Bandžiau papolitikuot, bet jis, besišypsodamas į ūsą, paporino kelis “pamokymus“:
  – Jei grybas sukirmijis – tai jau visam čėsui
  – Kiek vilkų bešersi – vistiek miškan žūrės
  – Kuprotų cik grabas ištiesys…

  Taigi, nutariau ir aš baigt politikuot. Bet velnias mane sugundė vakare įlįst į šią dėžę (internetą). Žiūriu – šekSPYRIS apie politiką liepia tik šposyt. Ir ką tu jį pamokysi – ( kad gyvenimas ne šposas) – kai už šposus gerai moka. Žiūriu toliau-dar gražiau: p. Janai jau ir stalinizmas-sovietizmas tik mistifikacija. Ech, gaila, kad “komisarų“ jau nebėra – pamokintų kaip komunizmą statyt. Ir dar labai gaila, kad p. Jana primiršo rusų ir lietuvių kalbą, o tai mums, dzūkams, ką nors “protingo“ ir paporintų.

  Vėl prisiminiau dzūkelį: “ Kuprotų cik grabas……..———–

  Patinka

 42. The Russian Resurgence
  When the United States invaded Afghanistan in 2001, the Russians were allied with the United States. They facilitated the U.S. relationship with the Northern Alliance, and arranged for air bases in Central Asia. The American view of Russia was formed in the 1990s. It was seen as disintegrating, weak and ultimately insignificant to the global balance. The United States expanded NATO into the former Soviet Union in the Baltic States and said it wanted to expand it into Ukraine and Georgia. The Russians made it clear that they regarded this as a direct threat to their national security, resulting in the 2008 Georgian conflict.
  The question now is where U.S.-Russian relations are going. Russian Prime Minister Vladimir Putin called the collapse of the Soviet Union a geopolitical catastrophe. After Ukraine and Georgia, it is clear he does not trust the United States and that he intends to reassert his sphere of influence in the former Soviet Union. Georgia was lesson one. The current political crisis in Ukraine is the second lesson unfolding.
  The re-emergence of a Russian empire in some form or another represents a far greater threat to the United States than the Islamic world. The Islamic world is divided and in chaos. It cannot coalesce into the caliphate that al Qaeda wanted to create by triggering a wave of revolutions in the Islamic world. Islamic terrorism remains a threat, but the geopolitical threat of a unifying Islamic power is not going to happen.
  Russia is a different matter. The Soviet Union and the Russian empire both posed strategic threats because they could threaten Europe, the Middle East and China simultaneously. While this overstates the threat, it does provide some context. A united Eurasia is always powerful, and threatens to dominate the Eastern Hemisphere. Therefore, preventing Russia from reasserting its power in the former Soviet Union should take precedence over all other considerations.
  The problem is that the United States and NATO together presently do not have the force needed to stop the Russians. The Russian army is not particularly powerful or effective, but it is facing forces that are far less powerful and effective. The United States has its forces tied down in Iraq and Afghanistan so that when the war in Georgia broke out, sending ground forces was simply not an option. The Russians are extremely aware of this window of opportunity, and are clearly taking advantage of it.
  The Russians have two main advantages in this aside from American resource deficits. First, the Europeans are heavily dependent on Russian natural gas; German energy dependence on Moscow is particularly acute. The Europeans are in no military or economic position to take any steps against the Russians, as the resulting disruption would be disastrous. Second, as the United States maneuvers with Iran, the Russians can provide support to Iran, politically and in terms of military technology, that not only would challenge the United States, it might embolden the Iranians to try for a better deal in Iraq by destabilizing Iraq again. Finally, the Russians can pose lesser challenges in the Caribbean with Venezuela, Nicaragua and Cuba, as well as potentially supporting Middle Eastern terrorist groups and left-wing Latin American groups.
  At this moment, the Russians have far more options than the Americans have. Therefore, the new U.S. president will have to design a policy for dealing with the Russians with few options at hand. This is where his decisions on Iraq, Iran, Afghanistan and Pakistan will intersect and compete with his decisions on Russia. Ideally, the United States would put forces in the Baltics — which are part of NATO — as well as in Ukraine and Georgia. But that is not an option and won’t be for more than a year under the best of circumstances.
  The United States therefore must attempt a diplomatic solution with Russia with very few sticks. The new president will need to try to devise a package of carrots — e.g., economic incentives — plus the long-term threat of a confrontation with the United States to persuade Moscow not to use its window of opportunity to reassert Russian regional hegemony. Since regional hegemony allows Russia to control its own destiny, the carrots will have to be very tempting, while the threat has to be particularly daunting. The president’s task will be crafting the package and then convincing the Russians it has value.
  European Disunity and Military Weakness
  One of the problems the United States will face in these negotiations will be the Europeans. There is no such thing as a European foreign policy; there are only the foreign policies of the separate countries. The Germans, for example, do not want a confrontation with Russia under any circumstances. The United Kingdom, by contrast, is more willing to take a confrontational approach to Moscow. And the European military capability, massed and focused, is meager. The Europeans have badly neglected their military over the past 15 years. What deployable, expeditionary forces they have are committed to the campaign in Afghanistan. That means that in dealing with Russia, the Americans do not have united European support and certainly no meaningful military weight. This will make any diplomacy with the Russians extremely difficult.
  One of the issues the new president eventually will have to face is the value of NATO and the Europeans as a whole. This was an academic matter while the Russians were prostrate. With the Russians becoming active, it will become an urgent issue. NATO expansion — and NATO itself — has lived in a world in which it faced no military threats. Therefore, it did not have to look at itself militarily. After Georgia, NATO’s military power becomes very important, and without European commitment, NATO’s military power independent of the United States — and the ability to deploy it — becomes minimal. If Germany opts out of confrontation, then NATO will be paralyzed legally, since it requires consensus, and geographically. For the United States alone cannot protect the Baltics without German participation.
  The president really will have one choice affecting Europe: Accept the resurgence of Russia, or resist. If the president resists, he will have to limit his commitment to the Islamic world severely, rebalance the size and shape of the U.S. military and revitalize and galvanize NATO. If he cannot do all of those things, he will face some stark choices in Europe.

  Patinka

 43. Nenusileiskite, p. Mode, netikėliams valdininkams ir nenuleiskite rankų, Jūs esate Lietuvos pilietis ir užsispyruaiai bei oriai reikalaukite tų savo “rinkimimikinių“ 🙂

  Patinka

 44. musu komunikacija labai panasi i:

  George B.: Condi! Nice to see you. What´s happening?
  Condoleeza R.: Sir, I have the repot here about the new leader of China
  George B.: Great, lay it on me.
  Condoleeza R.: Hu is the new leader of China.
  George B.: That´s what I´m want to know.
  Condoleeza R.: That´s what I´m telling you.
  George B.: That´s what I´m asking you. Who is the new leader of China?
  Condoleeza R.: Yes.
  George B.: I mean the fellow´s name.
  Condoleeza R.: Hu.
  George B.: The guy in China.
  Condoleeza R.: Hu.
  George B.: The new leader of China.
  Condoleeza R.: Hu.
  George B.: The Chinaman!
  Condoleeza R.: Hu is leading China.
  Georg B : Now whaddya´asking me for?
  Condoleeza R.: I´m telling you Hu is leading China.
  Georg B. : Well, I´m asking you. Who is leading China?
  Condoleeza R.:That´s the man´s name.
  Georg B : That´s who´s name?
  Condoleeza R.:Yes.
  Georg B. : Will you or will you not tell me the name of the new leader of China?
  Condoleeza R. : Yes, sir.
  George B. : Yassir /+/? Yassir Arafat is in China? I thouht he was in the Middle East.
  Condoleeza R. : That´s correct.
  George B. : Then who is in China?
  Condoleeza R. : Yes, sir.
  George B. : Yassir is in China?
  Condoleeza R. : No, sir.
  George B. : Then who is?
  Condoleeza R. : Yes, sir.
  George B. :Yassir?
  Condoleeza R. :No, sir.
  George B. : Look, Condi, I need to know the name of the new leader of China. Get me the Secretary General of the U.N. on the phone.
  Condoleeza R. : Kofi?
  George B. : No, thanks.
  Condoleeza R. : You want Kofi?
  George B. : No.
  Condoleeza R. : You don´t want Kofi.
  George B. : No, But now that you mention it, I could use a glas of milk. And then get me the U.N.
  Condoleeza R. :Yes, sir.
  George B. : Not Yessir! The guy at the U.N.!
  Condoleeza R. : Kofi?
  George B. : Milk! Will you please make the call?
  Condoleeza R. : And call who?
  George B. : Who is the guy at U.N?
  Condoleeza R. :Hu is the guy in China.
  George B. : Will you stay out of China?!
  Condoleeza R. : Yes, sir.
  George B. : And stay out of the Middle East! Just get me the guy at the U.N.
  Condoleeza R. : Kofi.
  George B. :All right! With cream and two sugars. Now get on the phone.
  Condi pick up the phone.
  Condoleeza R. : Rice, here.
  George B. : Rice? Good idea. And a couple of egg rolls, too. Maybe we should send some to the guy in China. And the Middle East.

  Patinka

 45. P. Žana,

  Mūsų komunikacija tapo tokia, t. y. pasuko į aklavietę, nes mes pradėjome įžeidinėti vieni kitį jausmus. (Tai, kuo dalinuosi su Jumis, taikau ir sau.). Kas žeidžia Jūsų jausmus – galiu tik nutuokti, todėl dabar laikyčiau neetiška diskutuoti apie tai viešoje erdvėje. Kas žeidžia mano jausmus? (galbūt ir kitį Jūsų oponentų?). Jūsų užimtoje pozicijoje aš įžvelgiu savotišką (gal ne visai sąmoningą) stalinizmo-sovietizmo bei “subtiliai“ stalinistinės Putino Rusijos apologetiką ar bandymą, anot Dzyko Dzūko, paversti šias baisias žmogaus orumo naikinimo sistemas, mistifikacija.
  Jūs tikrai turite mažiau barjerų, tuo pačiu ir galimybių prieiti prie didesnio informacijos srauto, ypač liberalaus. Liberalioji žinia ypatingai pozityviai pasitarnauja žmogui, bet iki tam tikros ribos… kol ji pati nepradeda trinti ribų, t. y. nejučia sudaryti galimybę melo “įlindimui“, kuris tuomet ima reikštis cinišku abejingumu.
  Yra daug teorijų, kas jungia ir skiria žmones, bet mano manymu, yra tik viena, kas mus jungia – mes visi esame pažeidžiami. Stalinizmo-sovietizmo atsiradimas, įsigalėjimas, jo metastazinis atsinaujinimas mūsų gyvenimuose, likimuose, sąžinėse ir sąmonėse – ypatingas skilimas ir žaizda mumyse – Rytų europiečiuose. ( Aš po šiai dienai negaliu atleisti sau, kai, parlėkus iš pionieriškos sueigos, savo mamai, kurios gyvenimas pačiu skaudžiausiu būdu lūžo jos žydinčioje jaunystėje – 1941 m. birželio 14 d., ir , kurios, taip mylimo tėčio, laikiusio ir vadinusio ją savąja princese, kaulai pasiliko plaukioti Laptevų jūroje, pareiškiau, jog “tarybų valdžia“ vežė “buožes“ ir kitus “liaudies kenkėjus“. Ką tuomet turėjo tuomet išgyventi mano tėvai?!)
  Todėl dabar, jau subrendus, neturiu kito vertinimo kriterijaus ir argumento kaip aukščiausios “prabos“ žmonių gyvenimai , likimai ir jų kančia šiame kontekste.
  Kai kuriuos, aukščiausiu lygiu suvokusius ir liūdijusius žmogaus asmens kilnumą ir laisvę, ir juodžiausiu bei kruviniausiu būdu tų sistemų žemintus ir naikintus, aš pateikiu kaip savuosius supratimo šaltinius. Aš laikau jų gyvenimą, likimą, kūrybą kaip savo atgailos šaltinį, kaip atramą savojo žmogiškumo atstatymui ir “imunoterapiją“ nuo bet kokių “izmų“. Osipas Mandelštamas, Ana Achmatova, Marina Cvetajava, Borisas Pasternakas, Josifas Brodskis, Nikolajus Gumiliovas. Poetus, kaip argumentą aš pateikiu dėl to, jog jie nesistengia “sužinoti“, kas yra tiesa, – jie ją iškenčia. O Rusijos poetus – dėl to, jog tai Jūsų prigimtinės Tėvynės atstovai. Beje, jie ir yra Rusija, laisva ir niekieno nepasisavinta.

  pagarbiai, Rasa Petkevičienė.

  P. S.
  Nemažai informacijos šiuo ir kitais aspektais galima rasti:
  http://www.svobodanews.ru

  Patinka

 46. Pritariu, kažką panašaus patyriau taip pat. Mano šeimos geneologinis medis sudraskytas, nors mano giminėje “buržuazinių nacionalistų“ nebuvę, tačiau. WW II
  man dar nepasibaigęs ir baigsis tik…

  Patinka

 47. manau, kad mes, lietuviai, dar visa dūšia ligoti ir invalidai, todėl nemokam ramiai ir kritiškai svarstyti savo santykių su savo praeitim ir viskuo, kas su ja susije… todėl ir nesuprantam, ką Žana nori pasakyti…ar neinam lengviausiu- kitų kaltinimo keliu? taip, suprantu, skauda, vis dar skauda, bet … pasikapsčius istorijoj, ar neatrodo viskas dėsninga? (beje, o ar viską mes tikrai žinome? aš įsitikinus, kad ir šiandien istorijos faktus gauname “dozuotai“) …juk ne tik bolševikai vežė lietuvius, o ir patys lietuviai brolis brolį vaikėsi…pasvarstykime, kas būtų buvę, jeigu… jeigu nebūtų įvykdytas perversmas, nebūtų nužudyti tie 4 vargšai komunarai- gal ir tos stalininės saulės nebūtum skubėję parsivežt ? o kaip čia paskui gaunasi, paaiškinkit tūlam europiečiui- 40 metais patys pasiprašėm į Sovietų Sąjungą, o paskui ėmėm šaukt ‘okupavo okupavo“…kaltint Ameriką ir Europą, kad nepasmerkė svolačių rusų… aš manau, kad nei vieno konflikto metu nebūna vienos “geros“ pusės, o kitos “blogos“: visi mes žmonės, tik pasirinkimas skirtingas…nebūtų buvę rusų, tai būtų kokie turkai ar totoriai, o gal tie patys vokiečiai…ai, prieš vokiečius atsilaikėm, vadinasi, jie geresni 🙂
  man rodos, mes gavom istorinį išbandymą ir neišlaikėm jo, kaip tą padarė Dzilbaus minėti suomiai, todėl dabar, jausdami savo menkavertiškumą, elgiamės labai lietuviškai- kad patys neatrodytum tokie suodini, tai kitus suodžiais tepam…
  ir pabaigai. Motina Teresė nesutikdavo dalyvauti protestuose prieš karą, o palaikė judėjimą už taiką. man tai daug pasako… iš mūsų nuoskaudų kilęs nenoras ar nemokėjimas atleisti , priimta teisuolio poza vėl kuria priešų šmėklą, tiek už jūrų-marių, tiek tarp mūsų, tiek šalia mūsų…

  Patinka

 48. Ponia/le, Jūs čia apie “avinėlių“ tylėjimą? Todėl ir sėdime…belieka rėkti-užimta, a ne?

  Patinka

 49. “1921 m. spalio mėn. Leninas, Rygos taikos sutartimi Lenkijai pripažinęs Vakarų Baltarusiją ir Vilnių, palaidojo Kapsuko ir Angariečio viltį sugrįžti. Todėl jie nusprendė iš Maskvos vadovauti Lietuvos komunistams. Ambicingas K. Požėla pasipriešino šiam sumanymui.

  1922 m. spalio pabaigoje K. Požėla iš Lietuvos keliavo į Maskvą ir buvo lenkų valdžios suimtas ir įkalintas Švenčionių kalėjime. Pasinaudoję tuo, Kapsukas ir Angarietis reorganizavo LKP(b) CK taip, kaip pageidavo Kremlius – politinį biurą įkurdino Maskvoje. III Lietuvos Seimo rinkimų metu K.Požela vėl susiriejo su Kapsuku ir Angariečiu: jis siūlė balsuoti už socialdemokratų sąrašą. Jis nežinojo, kad už Kapsuko ir Angariečio stovi Stalinas, socialdemokratus laikęs socialfašistais, komunizmo priešu Nr.l.

  1926 m. gegužės mėn. valstiečiams liaudininkams laimėjus rinkimus, komunistai buvo išleisti iš kalėjimų ir galėjo netrukdomi veikti. Rugsėjo 2 dieną K.Požela ir J. Greifenbergeris Kaune sušaukė CK plenumą ir įvykdė politinį perversmą – politinį biurą išrinko iš Kaune gyvenančių komunistų: Požėlos, Greifenbergerio, Abramavičiaus, Gervicko ir Sprindžio. K. Požėla tapo “Tiesos“ ir “Kareivių tiesos“ redaktoriumi. Rugsėjo 7 d. jis kreipėsi į Kominterną, prašydamas pašalinti iš “Komunisto“ redakcijos Kapsuką. Pareiškė, kad daugiau nesiųs į Maskvos komunistinį universitetą Lietuvos atstovų. (K.Požela. Raštai. P.319.) Tai buvo nedovanotina K. Požėlos ir jo draugų klaida. Jie nesuprato, kad Kominternas tėra aklas Kremliaus įrankis, ir šis niekada nesuteiks LKP(b) savivaldos. Kadangi Lietuva neturėjo bendros sienos su Rusija ir jos greitu laiku negalima buvo prisijungti, K. Požėlos vairuojamas komunizmas galėjo išauginti stalinizmui pavojingą bacilą. “Lietuviškasis socializmas“ būtų kažkuo skyręsis nuo rusiškojo, t.y. staliniškojo. Reikėjo sunaikinti tos pavojingos bacilos skleidėjus. Galima daryti prielaidą, kad 1926 m. gruodžio perversmą inspiravo ne kas kitas, o pats Stalinas. 1926 m. gegužės mėn. J. Pilsudskis įvykdė karinį perversmą. Iškilo realus pavojus Lietuvos nepriklausomybei. Šis pavojus išgąsdino Staliną. Jeigu Lietuva būtų prijungta prie Lenkijos, ją būtų galima aneksuoti kartu su Lenkija. O už Lenkijos stovi Prancūzija ir Anglija. Tad Stalinui reikėjo laikinai išsaugoti teritorinę Lietuvos nepriklausomybę. Todėl Maskva pageidavo antilenkiškos orientacijos Lietuvos vyriausybės vadovo, sugebančio likviduoti Lietuvoje anarchiją, sukurti politinį režimą, pajėgų atsispirti karinei Lenkijos intervencijai. Šiai užduočiai Stalinas numatė A.Voldemarą. Inauguracinė premjero kalba parodė, kad jis prorusiškai nusiteikęs politikas: “Lietuvai rusų pavojaus nėra vien dėl tos paprastos priežasties, kad Lietuva su Rusija neturi bendrų sienų. Jei kiltų karas tarp Lenkijos ir Rusijos, Lietuva liktų visai nepaliesta“. (Citata iš J.Paleckio “Žingsniai smėlyje“, V, 1968. P.279.)

  Stalinas A. Voldemaro rankomis susidorojo ir su K. Požėla, ir su jo bendraminčiais. Tokią prielaidą galima daryti prisiminus faktą, kad, 1940 06 15 Lietuvą okupavus raudonajai armijai, Voldemaras su žmona sugrįžo Lietuvon. Stalinas jį ištrėmė į Užkaukazę, o 1947 m. nužudė greičiausiai tik todėl, kad per daug žinojo…

  Kitą dieną po K. Požėlos sušaudymo į Kauną atvyko Stalino pasiųstas A.Sniečkus. GPU paruošta charakteristika įtikino Staliną, kad šiuo Kapsuko ir Angariečio auklėtiniu galima pasitikėti – jis įvykdys pačią kruviniausią Kremliaus užduotį.“…

  Na,tai kaip čia dabar – ar už taiką, ar prieš karą?

  Patinka

 50. nu ir?…
  Nematau skirtumo- anąkart lindom po ruso sparneliu, jie buvo geriečiai, dabar pasidarė blogiečiai, dabar jau lendam po amerikono sparneliu… Ar nepanašūs mes į vėtrungę ant stogo- iš kur pučia stipresni vėjai, ten ir sukamės… bet patys prieš save oi kokie didvyriai rodomės…
  O kur skirtumas- tik geležinė siena persikėlė iš vakarų į rytus. Sakysit, žodžio laisvė? Kas iš tos laisvės, jei tas žodis nieko nereiškia, pasakei- ir nuplaukė pasroviui… Na, dabar turim laisvai kramtuškės ir kalgotkių, cha cha, o padlaižiavimas, melas, machinacijos, bailumas- viskas liko…

  Patinka

 51. Sorrius, kad vėl kišu trigrašį į temą, kuri ir taip jau savotiškai sukiršino glukoidų “tautą“ :))) Na bet tie sumauti rinkimai vistiek artėja ir nori nenori -kiekvienam, turinčiam smegenų bent truputį, teks visgi juose dalyvauti ir už kažką balsuoti 🙂
  Pasirinkimas nedžiugina -kas be ko.Bet šioje situacijoje didžiausias galvsukis -kaip čia nepataikius “baletine tapkute į…karviašūdį“ ir neatvėrus kelio į valdžią tiems, kurie jau kur kas moderinškesniais būdais pakartos 40 -ųjų situaciją.Tik tiek.

  Čia daug kas apie savo artimųjų patirtis rašė. Nenuobodžių istorijų ir mūsišėj giminėj būta.Pvz., mano močiutę iškart po karo vyrai iš miško(kitos apylinkės) jau ėjo..sušaudyt -kartu su mama ir teta mokinuke, suprantama.Už tai, kad…perdaug pionierių pas močiutę mokytoją “prisiveisė.“Gerai kad pakeliui sustojo pas gerai močiutę pažinojusius žmones, Tai ir buvo jiems pasakyta -bijokit dievo -mūsų žmogus…O kai “geros kaimynės“ už kažkokią buitinę nesąmone buvo įskūsta ir visgi įsodinta vagonan,dukterys(mano mama ir teta), bliaut pradėjo.Tai ji jas nuramino labai savotiškai -sako :jeigu jie būtų žinoję, kas ant manęs “kabo“ -būtume jau sušaudytos….Mat be kitų “nuodėmių“ iki pat mirties (nuo vėžio) išslapstė namuose nepriklausomos Lietuvos pulkininką -vieną iš tų, kurie Smetoną į valdžią atvedė.
  …Prie Brežnevo, pagaliau gavus butą vienam iš pirmųjų Statybininkų gatvės namų, mums kaimynystėje įsūdė buvusio stribo šeimą -atitinkamų “organų“ geresnio informuotumo tikslu, suprantama :))) Kažkaip netyčia susibendravom šeimomis, vaikai , skaityk, nuo smeliadėžės -geriausi draugai iki šiol.O tą mūsų kaimyną labai daug žmonių keikė juodai -nes “pasižymėjęs“ buvo stipriai, daug žmonių pražudęs.
  Kai ‘pasikeitė laikai“, tai mama mano ir klausia to daba jau a.a. kaimyno;kokio velnio į tuos stribus lindai?
  Jo istorija buvo paprasta kaip trys kapeikos .Jis iš daugiavaikės, mažažemių šeimos, dargi tetos/dėdės jo tėvus dėl tos pačios žemės ir ‘apstūmė“ .Paskui atėjo rusas, Įdavė snargliams 16 -mečiams šautuvus,aprengė naxaliavom uniformom, ir pasakė -“dabar jūs valdot“.Na ir pradėjo xebra “valdyti“ -mano tas kaimynėlis ne nuo bet ko pradėjo -nuo nuosavos tetos šeimos, kur su tom žemėm apgavo…

  Taigi ką aš visom tom istorijom pasakyt noriu? Tik viena -baisūs ir žiaurūs laikai buvo, daugybė netgi visai neutralių žmonių tapo vienokiu ar kitokių aplinkybių įkaitais ir jų veikiami pasirinko savo asmenišką gyvenimo būdą,poziciją ir…likimus.
  Mūsų karta -jau “antrinis“ tų baisių laikų produktas,Ir šiandien bent galim ginčytis -kad ir virtualioje erdvėje :)) -apie savo “teisybes“.Tėvai mūsų tokių galimybių neturėjo, dėja.Aš asmeniškai visai nenoriu, kad vienokia ar kitokia anų aplinkybių modifikaciją ištiktų mano vaiką ir būsimus anūkus.Tik tiek.

  Patinka

Komentarai uždrausti.

Create a website or blog at WordPress.com | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑